ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Zajtrk s starši

 Glavni cilji dejavnosti

Spodbujanje znanja in medsebojnega zaupanja med starši in strokovnimi delavci v neformalnih, umirjenih in sproščenih situacijah. Staršem omogoča boljše poznavanje vrtca in predvsem zaposlenih ter drugih staršev, ki se udeležujejo dejavnosti, samih dejavnosti, ki tam potekajo ter tudi drugih izobraževalnih priložnosti, ki jih ponujajo v vrtcu.
S spodbujanjem srečanj in interakcij med starši vseh otrok (ne samo tistih iz iste skupine) po eni strani omogočimo primerjavo izkušenj, povezanih z vzgojo in starševstvom, po drugi ustvarjanje in/ali krepitev mreže prijateljev in medsebojne podpore.
Srečanja lahko tako postanejo referenca za tiste starše, ki želijo premagati izoliranost ali nezadostno integracijo v socialno okolje.

 Opis dejavnosti

Matere in očetje (lahko tudi stari starši, bratje in sestre) imajo možnost obiskati vrtec in zajtrkovati skupaj z otroki v za to namenjenem prostoru izven posameznega oddelka.
Zajtrk pripravijo v kuhinji vrtca.
Potem ko starši svojega otroka zaupajo v varstvo strokovnemu delavcu v določeni skupini, imajo priložnost neformalnega srečanja z ostalimi starši in vodstvom vrtca, popijejo skodelico čaja ali kave in poskusijo hrano, ki so jo pripravili v vrtčevski kuhinji.
To je način, kako podaljšati jutranji sprejem otrok, ne da bi jim bilo treba hiteti, vsaj to jutro.
Z udeležbo pri pogovoru vsi kaj novega spoznamo, sprejemanje otrok v vrtec pa je prijetnejše.
Gre za miren trenutek, ko si vsi vzamejo toliko časa, kolikor ga lahko oziroma ga želijo.
Zajtrk s starši lahko poteka različno:

 • Lahko ga izvedemo v posameznem oddelku z dvema prisotnima strokovnima delavcema in z otroki. Starši tako omogočimo priložnost, da delijo skupne trenutke z otroki, z naslednjimi zanimivimi možnostmi:
  Starši (oziroma drugi družinski člani) imajo možnost opazovati otrokovo vedenje v vrtčevskem okolju, odnose med otroki ter odnose med strokovnimi delavci in otroki (kako se njihov otrok vede v vrtcu in kakšen odnos imajo strokovni delavci do njega in drugih otrok).
  Strokovnim
  delavcem omogoča opazovanje dinamike med starši in otroki
  ter med starši.
 • Zajtrk za starše lahko organiziramo za vse oddelke v skupnem prostoru, kar pomeni, da je na voljo vsem staršem iz vseh skupin in omogoča širšo socializacijo med družinami in zaposlenimi.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Ta dejavnost zahteva dobro organizacijo znotraj delovne skupine.
Na dan, ko je načrtovana dejavnost, morata biti pri sprejemu otrok prisotna vsaj dva strokovna delavca (po navadi med 7.30 in 9.00).
Samo tako lahko eden poskrbi za otroke, ki prispejo, drugi pa lahko svoj čas posveti skupini staršev, ki se udeleži zajtrka.
Če je zajtrk organiziran tako za otroke kot starše, pri pripravi prostora upoštevajte prisotnost otrok.
Posebno pozornost morate nameniti obveščanju o dejavnosti, ki jo je treba objaviti precej časa vnaprej.

 Vloga strokovnega delavca

Vzgojitelji med to dejavnostjo ne govorijo o posameznih otrocih. Spodbujajo komunikacijo med starši in prehajajo med vlogo, ko ostajajo v ozadju in ko se vključijo bolj neposredno ter na neformalen način spodbujajo pogovor o temah z izobraževalnega področja.

Vloga družine

Starši imajo priložnost, da opazujejo prostor, materiale, dokumente, odnose in podobno.
Strokovnim delavcem lahko zastavljajo vprašanja, izmenjajo
ter delijo mnenja in izkušnje, se spoznajo ter pogovorijo z drugimi starši in s kuharjem o izzivih, povezanih s prehrano.

 Dodana vrednost za otroka in družino

Starši imajo v okviru te dejavnosti priložnost, da se približajo življenju v vrtcu in ljudem, ki tam delajo, da se počutijo del storitve in zmanjšajo občutek, da so storitve nekaj formalnega in oddaljenega. S to dejavnostjo prav tako pomagamo ustvariti in/ali okrepiti zaupanje v storitve in v ljudi, ki so tam zaposleni.
Starši so zaradi te izkušnje lahko mirnejši, ko svojega otroka zaupajo strokovnim delavcem, kar pomeni pozitivne učinke za otroke.
Ta praksa staršem omogoča, da se bolje spoznajo in si začnejo zaupati.

Uporabljeni materiali

Starše k dejavnosti povabimo in jih o njej obvestimo pisno, vendar pa jih je poleg tega potrebno obvestiti tudi osebno.

Pri tem naj bodo strokovni delavci pozorni na družine, ki imajo težave z razumevanjem jezika.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji