ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Z roko v roki

 Glavni cilji dejavnosti

 • Ustvarjanje partnerstva s skupnostjo.
 • Boljša vključenost šolskih otrok v predšolske dejavnosti.
 • Odkrivanje in razvijanje socialnih, organizacijskih in komunikacijskih veščin otrok.
 • Vključevanje staršev v dejavnosti.
 • Krepitev sprejemanja in spoštovanja različnosti.
 • Opozorjanje na pomen varnosti v cestnem prometu.

 Opis dejavnosti

Na pobudo staršev se je vzpostavilo sodelovanje z otroki iz petega razreda osnovne šole. Starši so obvestilo o sodelovanju dobili na oglasni deski in po elektronski pošti.
Vrtčevski in osnovnošolski otroci se v začetku šolskega leta skupaj odpravijo na pohod.
Srečanje se prične pred vrtcem, kjer je postavljen poligon (vključno s prometnimi znaki in signalizacijo).
Malčki in osnovnošolci prehodijo poligon skupaj (dva po dva – z roko v roki) in ob tem drug drugemu pripovedujejo, kaj posamezni znaki pomenijo, ob katerem je treba počakati, kako primerno prečkati cesto...
Po koncu dejavnosti na poligonu udeleženci odidejo na pohod. Med potjo so otroci iz osnovne šole spremljevalci otrok iz vrtca. Držijo jih za roko in jim razložijo, kako naj primerno prečkajo cesto in hodijo po pločniku, ob tem pa imajo priložnost stkati prave prijateljske vezi.
Ko pridejo do cilja, nekaj časa namenijo igri, petju, raziskovanju okolice.
Po malici se odpravijo nazaj v šolo oziroma vrtec.
Med potjo se otrokom porajajo že nove ideje o nadaljnjem sodelovanju. Na ta način, ko učenje poteka med otroki, postane to še bolj
zabavno, uspešno in zanimivo.
Strokovni delavci fotografirajo potek dejavnosti in po srečanju z otroki ob slike dopišejo komentarje. Starši in otroci si lahko te zapise skupaj ogledajo in se o dejavnosti pogovarjajo tudi doma.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Za uspešno sodelovanje potrebujemo:

 • uspešno komunikacijo in organizacijo med strokovnimi delavci vrtca in učitelji;
 • vnaprej pripravljene rekvizite;
 • otroke, ki smo jih vnaprej motivirali za sodelovanje.

Strokovni delavec in učitelj morata biti pripravljena sodelovati in skupaj preživljati čas, se razumeti in delati skupaj, pri čemer morata iskati nove izzive in pristope. Morata biti pripravljena deliti izkušnje, veščine in sobivati, pri čemer morata biti tudi zgled za prijateljstvo med različnimi generacijami.

 Vloga strokovnega delavca

 • Spodbujanje otrok (izdelava zapestnic, poligon), priprava pesmi in skrb za varnost ter dobrobit otrok.
 • Timsko delo z učiteljem (v tem primeru je to eden od staršev otroka v skupini).
 • Pripraviti otroke na takšne dejavnosti.
 • Pripraviti rekvizite.
 • Starše obveščati o datumu dejavnosti.

Vloga družine

Vloga družine je, da svoje otroke spodbuja k takšni vrsti socializacije in pazi, da imajo primerno športno opremo in obutev za načrtovano dejavnost. Po končani dejavnosti naj se dobijo z otroki, pogledajo fotografije in se v domačem okolju pogovorijo o dejavnosti.

 Dodana vrednost za otroka in družino

Menimo, da je največja dodana vrednost za otroka in njegovo družino to, da otrok svojim staršem doživeto pripoveduje o dejavnostih, ki jih je doživel z osnovnošolci.
Starši radi gledajo fotografije in ko najdejo fotografijo svojega otroka, naj ga vprašajo, kako je bilo. Zaradi takšnih srečanj je sodelovanje staršev, otrok in strokovnih delavcev še bolj poglobljeno.

Uporabljeni materiali

 • Vabila.
 • Primerno pripravljen kraj.
 • Zapestnice prijateljstva (katerikoli material, masa, lesene koralde, barvni krogci, slamice, slano testo...).
 • Prometni znaki in signalizacija (za poligon).
 • Različne otroške igre.
 • Pesmi.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost izboljšala sodelovanje znotraj skupnosti?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši/skupnostjo?

Partnerji