ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Urice s starši

 Glavni cilji dejavnosti

Povabite starše, da s svojimi otroki in njihovimi prijatelji preživijo več časa v vrtcu, da se bolje spoznajo.

 • Spodbujajte dejavnosti, pri katerih sodelujejo starši.
 • Vključite in spoštujte posamezne cilje družin, njihove potrebe in kulturne prakse. Na podlagi skupnega dogovora prilagodite rutine, da omogočite kontinuiteto med vrtcem in družino.
 • Zagotovite, da bo vsaka družina vključena v proces odločanja glede ponujenih storitev za razvoj, učenje in dobrobit njihovih otrok.
 • Okrepite in izboljšajte starševsko vzgojo in po potrebi nudite podporo in starševsko svetovanje.
 • Spodbujajte vključevanje in predanost staršev ter drugih družinskih članov pri negi in učenju otrok.
 • Ustvarite priložnosti za člane skupnosti, da se vključijo in sodelujejo pri dejavnostih, ki potekajo v vrtcu.
 • Zavedajte se, da vse dejavnosti iz te prakse spodbujajo otrokovo dobro počutje v vrtcu.

 Opis dejavnosti

Starše povabimo, da pripravijo kratko dejavnost. Starši, in ne vodstvo ali strokovni delavci, si sami izberejo, kaj želijo početi z otroki v vrtcu. Pustimo, da izberejo in se odločijo.
Lahko izberejo preprosto zgodbico, interaktivno ali umetniško dejavnost oziroma karkoli želijo predstaviti otrokom. V teh dneh bodo v vrtcu prisotni različni strokovni delavci. Starši se lahko prijavijo na tiste dneve, ko je prisoten strokovni delavec njihovih otrok in predlagajo dejavnost, ki bi jo radi izvedli.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)
 • Ponuditi/predlagati čas, ki družinam omogoča pripravo/organizacijo dejavnosti.
 • Omogočiti družinam, da sprejmejo končno odločitev glede organizacije dejavnosti.
 • Vsem otrokom omogočiti, da imajo aktivno vlogo ter pri dejavnosti sodelujejo s starši in družinami.
 • Lahko se zgodi, da čas dejavnosti ni najprimernejši za starše.

 Vloga strokovnega delavca

 • Je motivator.
 • Je sodelavec.
 • Je stalno v stiku z vsemi družinami.
 • Spodbuja vzpostavljanje odnosov med družinami.

Vloga družine

Starši se imajo priložnost srečati in družiti s prijatelji njihovih otrok. Dejavnost prispeva k neprekinjeni integraciji in interakciji med družino in vrtcem.

 Dodana vrednost za otroka in družino

 • Staršem ponudi priložnost, da se pobliže spoznajo.
 • Staršem omogoči, da lahko v določenih trenutkih vodijo/usmerjajo dejavnosti v vrtcu, ki jo obiskujejo njihovi otroci.
 • Družine bodo začele čutiti, da imajo lahko pomembno vlogo v življenju otrok v vrtcu.

Uporabljeni materiali

 • Pisne informacije.
 • Prostori, ki so na voljo v vrtcu: na primer knjižnica, videosoba ali vrt.
 • Knjige.
 • Interaktivna tabla.
 • Športna oprema.
 • Material za slikanje in risanje.
 • Človeški viri.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji