ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Svet staršev

 Glavni cilji dejavnosti

Svet staršev naj bi bil kraj za razvoj, kjer vrtec in starši (ko govorimo o starših, mislimo tudi na otrokove skrbnike) sodelujejo, da bi skupaj izboljšali kakovost vzgojnega procesa.
Svet staršev krepi vlogo vrtca in vlogo staršev ter jim omogoča sodelovanje pri vsakodnevnem delu vrtca.

 Opis dejavnosti

Družine bodo imele v svetu staršev priložnost sodelovati in s tem vplivati na predšolsko vzgojo.
Svet se bo sestal enkrat oziroma dvakrat na semester.
Svet iz vsakega oddelka zastopa po en strokovni delavec. V svetu lahko sodelujejo ravnatelj vrtca, strokovni delavci in starši. Vabljen je vsak od staršev.
Če ima kakšen posameznik težave z jezikom, moramo biti pozorni, da vrtec po potrebi na sestankih zagotovi tolmača.
Dnevni red za srečanje mora v sodelovanju s strokovnimi delavci pripraviti ravnatelj.
Če imajo starši pred srečanjem vprašanja, lahko stopijo v stik z ravnateljem oziroma se pogovorijo z strokovnimi delavci.
Na hodniku za družine pripravimo tudi nabiralnik, kjer lahko pustijo liste s svojimi vprašanji oziroma mnenji.
S tem jim omogočimo anonimnost.
Ravnatelj pripravi vabilo za starše in predviden dnevni red. Staršem ga pošljemo tri tedne pred srečanjem.
V vabilu starši lahko preberejo tudi namen, cilje in smernice srečanja.
Staršem omogočimo, da se predhodno prijavijo, če se srečanja želijo udeležiti. Tako se na srečanje tudi lažje pripravimo.
Ravnatelj vodi srečanje in hkrati skrbi, da lahko vsak prispeva k pogovoru. Za srečanje določimo tudi zapisnikarja.
Svet je dobra priložnost za starše, da izrazijo svoje mnenje in se seznanijo z delom, ki poteka v vrtcu.
Hkrati je to primerna situacija za pripravo urnika prihajajočih dejavnosti; to lahko storimo skupaj z družinami, ki imajo priložnost prispevati svoje mnenje. Vrtec med srečanjem ponudi sadje in kavo.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Ta dejavnost zahteva dobro organizacijo znotraj delovne skupine.
Ravnatelj mora biti v dobrih odnosih s strokovnimi delavci, ki predstavljajo različne oddelke.
Čas in datum srečanja je treba določiti dovolj zgodaj in staršem pojasniti, zakaj je pomembno, da se srečanja udeležijo.
Najpogostejša razloga, zakaj se starši običajno srečanja ne morejo udeležiti, sta dva:

 • Nekateri ne želijo svojih otrok puščati samih doma, varuške, ki bi jih lahko pazile, pa nimajo.
 • Rešitev je, da vrtec poskrbi za otroško varstvo med sestankom.
 • Pogosto je težava tudi jezikovna prepreka, zato se je treba prej pozanimati, kdo bo med srečanjem potreboval tolmača.

 Vloga strokovnega delavca

 • Skupaj z ravnateljem sodeluje pri pripravi in načrtovanju sveta.
 • Je aktiven član sveta.
 • Ima jasen namen, kaj želi doseči s svetom.
 • Ima jasno opredeljene cilje.
 • Staršem pojasni, da imajo prek sveta staršev priložnost vplivati na delovanje vrtca.
 • Poskrbeti mora, da je vedno na voljo tolmač, če ga kdo potrebuje.

Vloga družine

 • Sodelovati.
 • Aktivno sodelovati in prispevati k vsakodnevnim aktivnostim vrtca.
 • Izražati mnenja in dajati predloge.
 • Zbirati informacije o prihajajočih dogodkih, ki bi lahko zanimali starše in imeli vpliv na otroke.

 Dodana vrednost za otroka in družino

 • Starši imajo priložnost sodelovati in imeti vpliv tudi na vsakdanje življenje svojih otrok v vrtcu.
 • Starši lahko sprejemajo odločitve.

Uporabljeni materiali

 • Jasen dnevni red.
 • Računalnik in projektor.
 • Papir in pisala za zapiske.
 • Kava in sadje.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji