ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Starši delijo svoje občutke o prvih tednih v skupini za malčke

 Glavni cilji dejavnosti

Cilj te dejavnosti je, da starši izrazijo svoje občutke o prvih tednih, ko je njihov otrok začel obiskovati vrtec. Tako vidijo, da se tudi drugi starši soočajo s podobnimi občutki in čustvi ter občutijo podporo. Med izmenjavo mnenj izvejo več o vrtcu.

 Opis dejavnosti

V tednih pred srečanjem v posnamemo filme o vsakem otroku v skupini, da bomo staršem prikazali dnevno življenje njihovega otroka v vrtcu.
Starše povabimo, da se udeležijo »kavarne za starše«, ki je organizirana ob koncu dneva in se začne okoli 17. ure. Vsak si izbere eno ključno besedo, ki so zapisane v različnih jezikih, nato pa ga prosimo, da skupini pove, zakaj to besedo povezuje s prvimi tedni, ki jih je otrok preživel v vrtcu. Tako med starši pride do živahne razprave. Po razpravi staršem pokažemo videoposnetke vsakega otroka. Na ta način starši kot zunanji opazovalci vidijo, kako se njihov otrok počuti v vrtcu.
Kavarna za starše se konča s pijačo in prigrizki v družbi otrok.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Zelo pomembno je, da so prisotni strokovni delavci, ki lahko staršem predstavijo, kako pomembna je njihova vloga v vrtcu tako za starše kot za otroke.
Med dejavnostjo je priporočljivo, da za otroke organiziramo varstvo, saj lahko tako starši v miru delijo svoje občutke. Kadar starši govorijo samo tuj jezik, je pomembno, da povabimo tolmača, ki je lahko eden od staršev, sodelavec ali kdo drug. Ne pozabite pripraviti videoposnetka vsakega otroka! Dejavnost lahko organiziramo za vsako starostno skupino od 0 do 6 let, ko začnejo otroci obiskovati novo skupino.

 Vloga strokovnega delavca

Potem ko pripravimo dejavnost, naj eden od strokovnih delavcev prevzame vlogo povezovalca. Občasno podeli svoje izkušnje z otrokom, predvsem pa je prisoten v ozadju in daje prostor za vključevanje staršev. To podpira idejo o koedukaciji otrok.

Vloga družine

Pri dejavnosti so glavni akterji starši. Ti se odprejo, izrazijo svoje občutke in jih delijo s preostalimi starši. Starši imajo pogosto podobne občutke. Po pogovoru se počutijo razumljene, čutijo, da imajo podporo, s čimer izboljšamo interakcijo.

 Dodana vrednost za otroka in družino

Starši čutijo, da so bolj vključeni v vsakdanje življenje svojega otroka v vrtcu. Ker vidijo, kako poteka dan v vrtcu, lažje razumejo in pridobijo večje zaupanje. To pa ima tudi pozitiven učinek na otroka.

Uporabljeni materiali

  • Pisno in osebno vabilo.
  • Ključne besede v različnih jezikih.
  • Videoposnetki vsakega otroka v skupini.
  • Otroško varstvo.
  • Pijača in prigrizki.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

  • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
  • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
  • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji