ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Srečanje ob koncu šolskega leta

 Glavni cilji dejavnosti

Aktivno sodelovanje staršev v vrtčevskem vsakdanu in spodbujanje sodelovanja z vrtcem.

 • Omogočiti sproščeno, neformalno srečanje ob koncu šolskega leta.
 • Spodbujati gibanje v naravi.
 • Omogočiti izmenjavo znanja med starši in njihovo integracijo.

 Opis dejavnosti

Ob koncu leta se pripravi srečanje s starši, ki jih povabimo tudi k pripravi in organizaciji dogodka. Ko potrdijo svojo udeležbo, se razdelijo naloge.
Starši prevzamejo organizacijski del, strokovni delavci pa poskrbijo za kratke dejavnosti za otroke.
Starši se povežejo med seboj in poskrbijo za vabila, prostor, prevoz, hrano in pijačo.
Srečanje organiziramo blizu vrtca, morda v bližini kakšne lokalne znamenitosti, ki nam lahko nudi tematsko osnovo za pripravo dejavnosti.
(V slovenskem primeru so se otroci Vrtca Slovenska Bistrica odpravili na goro Boč, kjer so prebrali legendo o zmaju, ki naj bi tam živel in na podlagi katere so otroci nato iskali zmajeve stopinje ter skriti zaklad).
V začetku srečanja poskrbimo za uvodno motivacijo, nato pa se podamo na pot, ki naj traja približno eno uro, odvisno od starosti otrok. V tem času nekateri starši pripravijo piknik za vse udeležence. To je priložnost, da se družine povežejo v sproščenem vzdušju. Otroci lahko svoje vtise narišejo na vnaprej pripravljene razglednice in se igrajo v naravi.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)
 • V naravnem okolju poiščite zanimiv kraj, kjer lahko organizirate srečanje.
 • Starše vprašajte, ali se strinjajo s srečanjem v takem obsegu.
 • Starše povabite k sodelovanju v skladu z njihovimi sposobnostmi.
 • Spoznavajte močna področja staršev.

 Vloga strokovnega delavca

 • Pripravi dejavnosti za otroke na kraju srečanja in glede na značilnosti okolja (upoštevanje varnosti in številnih možnosti, ki so na voljo v okolici).
 • Strokovni delavci na kraj dogodka prispejo približno eno uro pred uradnim začetkom in po gozdnih poteh namestijo »simbole« z različnimi nalogami, ki jih bodo otroci morali najprej najti in nato rešiti skupaj s starši. Prav tako je potrebno preveriti, ali je pot ob gozdu varna.
 • Pripravi naloge, npr. sestavljanke, prepoznavanje gozdnih dreves, nabiranje gozdnega materiala, petje, pogovor o vedenju v gozdu in podobno.
 • Starše pozove, da se med seboj povežejo in dogovorijo za skupni prevoz, v primeru da kdo nima lastnega prevoznega sredstva.
 • Strokovni delavec za vsak slučaj prinese tudi dodatne potrebščine (žoge, odeje, papir, pisala…).

Vloga družine

 • Družine se morajo strinjati z organizacijo dogodka.
 • Pripravljene so pomagati v skladu s svojimi zmožnostmi.
 • Starši se med seboj spoznajo, se povežejo, pogovarjajo ter si med seboj pomagajo.
 • Dogodka se lahko udeleži celotna družina, vključno z brati in sestrami.

 Dodana vrednost za otroka in družino

 • Skupno preživljanje prostega časa v naravi.
 • Spoznavanje pohodništva kot ene izmed aktivnih oblik prostočasnih dejavnosti.
 • Spoznavanje lokalnega območja in znamenitosti.
 • Medsebojno spoznavanje različnih družin in omogočanje sproščenega druženja.
 • Pridobivanje čuta, da smo vsi pomembni in enakovredni – vsi imajo možnost za sodelovanje v skladu s svojimi zmožnostmi.

Uporabljeni materiali

 • Sličice in naloge za pohod v obliki »lova za zakladom«.
 • Hrana in pijača.
 • Skriti zaklad« (presenečenje, ki ga najdejo otroci).
 • Zgodba za uvodno motivacijo pred odhodom.
 • Prva pomoč.
 • Papir (v našem primeru razglednice, na katere otroci narišejo svoje vtise o izletu).
 • Flomastri.
 • Žoge.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji