ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Pomladni festival

 Glavni cilji dejavnosti

 • Priložnost za druženje in sodelovanje z družinami.
 • Spoznavanje družin in strokovnih delavcev ter spoznavanje družin med seboj.

 Opis dejavnosti

Strokovni delavci družine povabijo na pomladni festival, kjer se družijo na dvorišču vrtca.
Družine vprašajo, če so pripravljene pomagati pri nekaterih dejavnostih med srečanjem. O tem se dogovorijo na sestanku z družinami 2 meseca pred pomladnim festivalom. Vabila družinam izročimo 3 tedne pred pomladnim festivalom.
V vabilu jih tudi prosimo, da nam sporočijo, če se bodo dogodka udeležili, število oseb, ki pride, ter njihove želje glede hrane in pijače.
Strokovni delavci si delijo zadolžitve pri pripravi festivala. Vsi poskrbijo, da je
pred začetkom vse pripravljeno.
Ko družine prispejo na festival, jim damo pesmarice, ki so jih izdelali strokovni
delavci in otroci ter bodo udeležencem v pomoč pri pevski dejavnosti.
Na dvorišču potekajo organizirane dejavnosti, ki jih pripravijo strokovni delavci in družine.
Primer dejavnosti, ki se jih lahko ponudi: žar, pihanje mehurčkov, metanje žog v vedro, kviz in igra ribnik.
Strokovni delavci in otroci skupaj z glasbenikom izvedejo pevsko dejavnost.
K petju pritegnemo vse udeležence.
Med festivalom se družine in strokovni delavci družijo pri izvajanju različnih dejavnosti. Ob koncu festivala otrokom ponudimo igro ribnik, kjer za nagrado dobijo balon.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)
 • V pripravo festivala je s strani strokovnih delavcev potrebno vložiti precej truda. Zavedati se morajo pomena in prednosti takšnih dejavnosti.
 • Spodbudite starše, da se vključijo in pokažejo zanimanje za dejavnosti.
 • Jezikovne ovire; nekateri starši imajo težave s komunikacijo in razumevanjem jezika.

 Vloga strokovnega delavca

 • Komunikacija med strokovnimi delavci je zelo pomembna, če želimo, da aktivnost uspe.
 • Načrtujte in pripravite aktivnost.
 • Izročite vabila.
 • Skupaj z otroki pripravite pesmarico.
 • Staršem pojasnite, zakaj izvajate takšne dejavnosti in kakšna je njihova vloga med aktivnostjo.
 • Med aktivnostjo bodite prisotni in jih podpirajte.

Vloga družine

 • Sodelovanje.
 • Če želijo, lahko pomagajo pri pripravah in kaj prinesejo na festival. Od družin je odvisno, kako želijo sodelovati. Na primer, nekatere družine prinesejo materiale, obleke ali spečejo torto, ki je značilna za njihovo državo ali kulturo.

 Dodana vrednost za otroka in družino

 • Priložnost za druženje, zabavo in spoznavanje.

Uporabljeni materiali

 • Odvisno, kakšne vrste dejavnosti bodo potekale med festivalom. Na primer: mehurčki, pesmarica, žoge, vedra, kviz.
 • Vse, kar je potrebno za peko na žaru: različne vrste hrenovk, štručk, kečap, gorčica. Različne vrste pijač, npr. kava, čaj, limonada.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji