ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Odbor za sodelovanje

 Glavni cilji dejavnosti

Vključevanje staršev, izvajalcev in strokovnih delavcev pri snovanju
in organiziranju dejavnosti družinskega centra:

 • Zbiranje informacij o potrebah, vprašanjih, prošnjah, prepričanjih in predlogih družin ter otrok, starih od 0 do 10 let, ki živijo v okolici.
 • Spodbuda k sodelovanju staršev in strokovnih delavcev pri procesu odločanja.
 • Starši niso več samo uporabniki vrtčevskih storitev, temveč postanejo pomemben del projekta.
 • Načrtovanje in spodbujanje dejavnosti glede na potrebe staršev.

 Opis dejavnosti

Dejavnost je razdeljena na tri ločene delovne faze:

 1. Ustanovitev odbora za sodelovanje in opredelitev njegovih sestavnih delov.
 2. Začetek aktivnosti odbora, ki sestavlja in oblikuje program aktivnosti vrtca.
 3. Ocena in pregled programa, ki ga je odbor zasnoval in ponudil družinam.
 4. Ocena članov odbora o napredku delovne skupine.

Odbor za sodelovanje so v našem družinskem centru sestavljali:

 • 4 do 5 staršev, ki so sodelovali v različnih projektih družinskega centra (Stork Groups, sestanki, delavnice in dejavnosti z otroki in starši, skupine za samopomoč...), sodelujejo prostovoljno in nimajo reprezentativnega statusa;
 • 2 do 3 starši, ki ne obiskujejo družinskega centra, a imajo otroke v vrtcu, (eden izmed njih je tudi član sveta staršev in sodeluje kot predstavnik skupnosti);
 • 4 strokovni delavci iz vrtca;
 • 2 pedagoška koordinatorja storitev sistema predšolske vzgoje;
 • 2 do 3 strokovni delavci, ki predstavljajo različna področja družinskega centra.

Starši so obveščeni o možnosti, da se lahko udeležijo odbora in prejmejo informacije od vodje in strokovnih delavcev vrtca.
Vsi starši, ki se jim zdi odbor zanimiv in koristen, se lahko vanj včlanijo, saj so novi člani vedno dobrodošli.
Starši, ki so del odbora, so se mu pridružili prostovoljno in ne sodelujejo kot predstavniki določene skupine oziroma izobraževalne storitve. Njihovemu mnenju se prisluhne kot staršem otrok različnih starosti (od dojenčkov do 10 let).
Odbor se sreča od 4- do 6-krat na leto. Načrtuje in pripravlja dejavnosti, ki jih družinski center organizira za starše in otroke, ter dejavnosti samo za starše. Starši, ki so člani odbora, pripravijo predloge in primerjajo svoja mnenja z vodji in strokovnimi delavci ter skupaj ocenijo predloge, ki so bili predstavljeni družinam na lokalni ravni.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Starše moramo že uvodoma seznaniti z možnostmi in omejitvami odbora. Naš družinski center je del občine Forlì, zaradi česar mora upoštevati omejitve in navodila, ki jih izda lokalna uprava. Ko se vodje lotijo participativnega načrtovanja, morajo biti pripravljeni prisluhniti mnenjem staršev tako med načrtovanjem kot ocenjevanjem.

 Vloga strokovnega delavca

Strokovni delavci in vodje vrtcev sodelujejo v odboru in prispevajo svoje poglede. So v najboljšem položaju, da opazujejo otroke in potrebe družin.
Opazujejo odnose in se odzivajo na pomisleke, vprašanja, predloge, prošnje itn. Strokovni delavci in vodje vrtcev so tudi odgovorni za zagotavljanje spoštovanja institucionalnih omejitev, znotraj katerih deluje odbor.

Vloga družine

Starši, ki so del odbora, so aktivni udeleženci načrtovanja.
So deležniki dejavnosti in storitev, ki jih ponuja vrtec; poleg tega se spoznajo in srečajo z drugimi starši, s katerimi se lahko pogovorijo o dvomih, potrebah in težavah.

 Dodana vrednost za otroka in družino

Odbor želi ponuditi dejavnosti in storitve, ki so bolj v skladu s potrebami končnih uporabnikov, a daje hkrati tudi možnost dodatnega izobraževanja o sistemu predšolske vzgoje in razvoja novih predlogov, namenjenih izboljšanju vzgoje otrok in kakovosti življenja.

Uporabljeni materiali

Srečanja se lahko skličejo prek elektronske pošte, dobivamo pa se v sejni sobi vrtca, kjer stole razporedimo v krog.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji