ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Oblikovanje, izvedba in vzdrževanje zunanjega prostora

 Glavni cilji dejavnosti

Sodelovanje staršev pri vsakodnevnem življenju v vrtcu prek razmišljanja, načrtovanja in izvajanja projekta, ki bo spremenil zunanji prostor. Krepitev socialne kohezije v soseski.
Ustvarjanje zunanjega prostora za otroke, ki jim bo predstavljal izziv, staršem ter soseski pa prostor za druženje.

 Opis dejavnosti

Vse starše obvestimo o namenu, da bi spremenili zunanji prostor. S pozivom ustanovimo delovno skupino staršev in strokovnih delavcev. Delovna skupina si vzame čas, da prouči zunanji prostor in možnosti za prenovo. Med skupinsko dejavnostjo z vsemi starši, npr. med poletno zabavo, se lahko celotno skupino staršev vpraša za mnenje, zamisli in prednostne naloge.
Na podlagi zamisli delovna skupina pripravi osnutke in načrte, išče sredstva in partnerje. Ko je vrt zgrajen, si lahko starši med seboj razdelijo naloge pri vzdrževanju zunanjega prostora: zalivanje zeliščnega vrta med poletjem, hranjenje živali, obrezovanje dreves pozimi...

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Raznolika skupina staršev ima različne spretnosti in nadarjenosti, kar poveča možnosti in rešitve za predlagano izvedbo. Pogosto bo potrebno, da proces vodita eden ali dva strokovna delavca. Ne oklevajte pri vključitvi staršev v praktično delo, tudi tistega s škornji in lopatami.

 Vloga strokovnega delavca

Strokovni delavec je lahko udeležen v procesu dejavnosti ali celo vodilna sila. Ima pomembno vlogo pri projektu, saj zagotavlja, da so cilji in vizija vrtca vključeni v del načrta.

Vloga družine

Tudi družine so lahko vodilna sila, odvisno od situacije.
Vsak starš lahko pomaga s svojimi talenti in se tako vključi v fazo načrtovanja, v dejansko izvajanje načrtov ali v vzdrževanje zunanjega prostora.

 Dodana vrednost za otroka in družino

Zunanji prostor vrtca lahko ponudi priložnost za igro, raziskovanje, povezovanje in srečevanje.

Uporabljeni materiali

Načrti zunanjega prostora. Glede na to, kaj se bo naredilo, bo projekt morda zahteval dodatna sredstva za opravljanje večjih del ali pomoč družin in partnerjev v soseski za opravljanje manjših del.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

Znotraj skupnosti, soseske lahko poiščete partnerje za pomoč pri izvedbi dejavnosti: dijaki poklicnih šol ali odrasli udeleženci v okviru projekta usposabljanja za izdelovanje pohištva lahko na primer pomagajo pri izdelavi lesenih ali kovinskih izdelkov za vrt.

  • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
  • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
  • Na kakšen način je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji