ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Kreativna delavnica

 Glavni cilji dejavnosti

 • Družinam predstaviti pedagoško delo v vrtcu in pokazati prednosti, ki jih te dejavnosti nudijo za učenje in razvoj.
 • Ponuditi priložnost strokovnim delavcem in družinam, da se pobliže spoznajo.

 Opis dejavnosti

Družine so bile povabljene v vrtec, kjer je vsak oddelek pripravil dejavnost, ki so se je družine udeležile skupaj. V enem oddelku so pekli medenjake, drugi trije oddelki pa so pripravili dejavnost, v kateri so družine skupaj ustvarjale, na primer slikale.
Strokovni delavci so pripravili načrt za dejavnost in poslali družinam vabila.
Družinam se za to dejavnost ni bilo treba posebej prijaviti. Delavnice so potekale popoldne, ko so starši (kot starše smo šteli tudi skrbnike) prišli po svoje otroke v vrtec.
Družina se je sama odločila, ali želi sodelovati na delavnici in kako dolgo.
Strokovni delavci in otroci so dejavnost organizirali skupaj v eni od učilnic v oddelku.
V vsakem oddelku je bila miza z materiali, ki so jih lahko uporabili, en strokovni delavec pa je bil zadolžen za dejavnost in za komunikacijo z družino. Na dan dejavnosti so strokovni delavci starše spomnili na delavnico; ko so prišli po svoje otroke, so jih povabili, da se jim pridružijo.
Nekatere družine so se odločile ostati, druge pa zaradi različnih razlogov tega niso storile.
Med dejavnostjo so imele družine in strokovni delavci priložnost govoriti o različnih temah.
Strokovni delavec je predstavil pedagoško delo v vrtcu in pojasnil, kaj je namen tovrstnih skupnih dejavnosti.
To je bila tudi odlična priložnost, da se starši spoznajo med seboj. Takšne dejavnosti lahko potekajo zjutraj ali popoldne, odvisno od urnika staršev in vrtca.
Ob zaključku delavnice smo skupaj z družinami naredili evalvacijo.
Pri tem so nas vodila naslednja vprašanja:

 • Kaj je potekalo po pričakovanjih?
 • Kaj bi lahko še izboljšali?
 • Kakšne delavnice bi še želeli pripraviti in jih izvesti skupaj?

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Pomembno je, da strokovne delavce zanima sodelovanje z družinami in da vidijo prednost in smisel takšnih delavnosti in sodelovanja.
Staršem je treba predstaviti pomen sodelovanja pri takšnih dejavnostih in vzbuditi njihovo zanimanje. Da damo družinam več priložnosti za sodelovanje pri dejavnostih, delavnice ponudimo in izvajamo enkrat mesečno, enkrat v dopoldanskem in drugič v popoldanskem času.
Jezikovne prepreke: nekateri starši se le s težavo sporazumevajo in slabo razumejo jezik.

 Vloga strokovnega delavca

 • Načrtujte in pripravite dejavnost.
 • Družinam predajte vabilo.
 • Družinskim članom pojasnite, zakaj so takšne dejavnosti pomembne.
 • Udeležite se dejavnosti in nudite oporo.
 • Strokovni delavci se s starši pogovorijo o delu in ciljih predšolske vzgoje.
 • To je tudi priložnost, da staršem, s katerimi delamo, pokažemo, kako se lotevamo učenja jezika, matematike in drugih ciljev v našem kurikulumu.
 • Biti morate aktivni in družine spodbuditi, da se udeležijo takšnih dejavnosti.
 • Dejavnost ocenite skupaj z družinami.
 • Dokumentirajte dejavnost za vse.

Vloga družine

 • Sodelovati.
 • Pokazati zanimanje za otrokovo vsakdanje življenje v vrtcu.
 • Spoznavanje drugih družin v vrtcu.
 • Ko se takšnih dejavnosti privadijo, lahko sami predlagajo svoje delavnice.

 Dodana vrednost za otroka in družino

 • Lahko se podružimo z družinami in jih spoznamo v bolj neformalnem kontekstu.
 • Starši dobijo vpogled v delo vrtca in pridobijo znanje, kako se lahko vključijo v vrtčevske dejavnosti in v vsakdanje življenje svojega otroka.

Uporabljeni materiali

Peka medenjakov: testo, modelček za piškote, valjar, pečica in moka. Primer materialov za kreativno dejavnost: površina za slikanje, različne vrste slikarskih barv, različni čopiči in predpasnik.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • Do kakšne mere je dejavnost izboljšala strokovnost vaše ekipe?
 • Kako je dejavnost vplivala na razvoj zaupanja s starši?

Partnerji