ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Igrača preživi konec tedna z družinami

 Glavni cilji dejavnosti

 • Ozavestiti starše o izobraževalnih namenih za uporabo igrače v vrtcu.
 • S starši deliti izkušnje o igrah, ki se jih otroci običajno igrajo v vrtcu ter jih spodbuditi, da se nanje spomnijo, o njih pogovorijo in jih obogatijo s svojimi prispevki tudi doma.
 • Spodbujati izmenjavo med starši in vrtcem, da bi okrepili medsebojno poznavanje in zaupanje ter ustvarili skupno izobraževalno kulturo.

 Opis dejavnosti

Igrača je element, ki ga strokovni delavci vključijo v izobraževalni kontekst vrtca z namenom, da bi spodbudili komunikacijo med otroki in odraslimi, aktivno sodelovanje otrok pri rutinskih opravilih in/ali dejavnostih, ustvarjanje spominov posameznika in skupine ter občutek pripadnosti.
Uporaba igrače na ta način, predstavlja orodje, ki prispeva k oblikam posrednega učenja, tj. brez neposrednega posredovanja odraslih. Lahko gre za lutko, ki pooseblja literarni ali katerikoli domišljijski lik, lahko pa se jo izmisli na podlagi predlogov otrok v skupini.
Igračo, prek katere govori strokovni delavec, se lahko uporabi za predstavljanje in spremljanje didaktičnih dejavnosti v narativni obliki, ki so na voljo otrokom in ob različnih trenutkih dneva v vrtcu.
Lahko se jo uporabi kot »napovedovalca«, ko otroci sodelujejo pri različnih dnevnih dejavnostih. Lahko se jo uporabi kot »voditelja« pri pevski dejavnosti, kjer igrača določi otroka za izbiro pesmi, ki jo bo nato zapela celotna skupina.
Lahko se jo uporabi za pomoč pri razdeljevanju otrok v skupine pri različnih izobraževalnih dejavnostih. Igrača postane dnevni spremljevalec otrok, pripovedovalec skupnih zgodb, ki se nenehno bogatijo. V tem smislu ji lahko rečemo tudi »pripomoček za organizacijo«, saj pomaga organizirati trenutke in situacije v igri; »mediator« v vsakodnevnem odnosu med strokovnimi delavci in otroki; »pripomoček za pripovedovanje«. Nosi namreč veliko pomenov, ki jih ji je dodelila skupina, kot skupek neke vrste skupnih referenc, ki pomaga pri razvijanju občutka pripadnosti, krepi identiteto posamezne skupine ter tega spodbuja komunikacijo.
Pri tej praksi predlagamo uporabo igrače tako v vrtcu kot tudi doma s starši, kot bomo opisali v nadaljevanju.
Družine povabimo, da najprej ocenijo morebitne vplive, ki jih ima igrača na družinsko okolje, nato pa jim jo ponudimo, da jo za konec tedna vzamejo domov, v skladu s predpisanimi možnimi datumi, ki jih pripravijo strokovni delavci. Igrača preživi z družinami konec tedna, otrok pa se z njo prosto igra po želji. Starši katerokoli obliko igre fotografirajo in na kratko komentirajo izkušnjo.
V ponedeljek zjutraj otrok igračo prinese nazaj, fotografije in zbrane komentarje pa se uredi v posebnem albumu, ki je na voljo otrokom. Spodbuja se jih, da podoživijo izkušnje z igračo.
Strokovni delavec med jutranjim pogovorom v skupini povpraša otroka,
ki je imel igračo doma,
kako sta z igračo preživela konec tedna.

 Opombe

(na kaj moramo biti pozorni pri izvajanju dejavnosti)

Igrača v praksi pomaga pri organizaciji dejavnosti v skupini. Treba je proučiti morebitne vplive, ki jih ima lahko igrača v družinskem kontekstu, zlasti če otrok doma ali v prisotnosti bratov/sester igračo dojema kot »vsiljivca«. Pozornost je treba nameniti tudi dejstvu, da nekatere družine ne želijo sodelovati pri taki dejavnosti, zlasti med jutranjim srečanjem skupine otrok.

 Vloga strokovnega delavca

Strokovni delavci so odgovorni za to, da:

 • predstavijo igračo kot pripomoček za organizacijo dejavnosti;
 • družinam predlagajo, da igračo vzamejo domov, ko in če želijo (za konec tedna);
 • pripravijo posebno oglasno desko, da se organizira jasen potek dejavnosti, kdaj lahko otroci vzamejo igračo domov;
 • poslušajo in omogočijo, da otroci po koncu tedna povedo, kako so preživeli konec tedna z igračo ter spodbujajo deljenje vtisov z vrstniki.

Vloga družine

Družine imajo nalogo »sodelovanja v igri«, spodbujajo predlog gostovanja igrače in povedo ter dokumentirajo izkušnjo.

 Dodana vrednost za otroka in družino

Dve različni okolji, domače in okolje vrtca, se zbližata z enostavnim predmetom, s pomočjo katerega se zbirajo
zgodbe in izkušnje iz obeh okolij.
Izkušnja krepi vzajemno poznavanje ter utrdi odnos in zaupanje.

Uporabljeni materiali

Igrača, npr. lutka, in album, v katerem zbiramo fotografije, ki jih prinesejo starši.

Vprašanja za razmislek, kako izboljšati storitev

 • Ali je praksa izpolnila prvotna pričakovanja?
 • Na kakšen način je dejavnost prispevala k izboljšanju participacije staršev?
 • V kakšnem obsegu je dejavnost izboljšala naš profesionalni razvoj kot posameznega strokovnega delavca in kot dela tima?
 • Kako je dejavnost vplivala razvoj zaupanja s starši?

Partnerji