ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Vårfesten

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • En möjlighet att umgås och göra saker tillsammans med familjerna.
 • Lära känna familjerna och att familjerna lär känna varandra.

 Beskrivning av aktiviteten

Förskollärarna bjuder in föräldrarna till en vårfest i förskolans trädgård. Man frågar familjerna om de vill hjälpa skolan med några av aktiviteterna under träffen. Detta gör man under ett möte som hålls med föräldrarna två månader före vårfesten. På förskolans gård organiseras olika aktiviteter som lärare och föräldrar håller i. Exempel på aktiviteter är: grillning, blåsa såpbubblor, kasta boll i en korg, frågesporter och fiskdamm. Lärarna och barnen har förberett en sångbok som man kommer att använda med en trubadur.

Alla sjunger tillsammans i en gemensam aktivitet. Man skickar ut inbjudan till familjerna tre veckor innan vårfesten. I inbjudan står det att man ska anmäla sig om man vill komma till festen, hur många som kommer att närvara och vad man vill äta och dricka. Detta ger lärarna möjlighet att förbereda allt innan festen startar. När familjerna kommer till festen får de sångboken för sångaktiviteten. Under festen minglar lärarna och familjerna och alla deltar även i olika aktiviteter. På slutet får barnen fiska i fiskdammen och får var sin ballong.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)
 • Kräver stort engagemang av lärarna för allt som ska förberedas inför vårfesten.
 • Lärarna måste se meningen och fördelarna med att organisera en sådan aktivitet.
 • Få föräldrarna att delta och vara intresserade av att delta i dessa typer av aktiviteter
 • Språkbarriärer: vissa föräldrar har svårt att kommunicera och förstå språket.

 Lärarens roll

 • Kommunikationen mellan lärarna är verkligen viktig i en sådan aktivitet och måste verkligen fungera bra.
 • Planera och förbered aktiviteten.
 • Skicka ut inbjudan.
 • Skapa en sångbok med barnen.
 • Förklara för föräldrarna varför man gör sådana aktiviteter och vilken roll de kan ha under aktivitetens genomförande.
 • Var närvarande och ge stöd under aktiviteten.

Familjens roll

 • Att delta
 • Om de vill kan de hjälpa till att förbereda en aktivitet och ta med något till festen. Det är upp till familjerna hur de vill bidra. Vissa familjer tog t.ex. med sig material och kläder och bakade kakor som är typiska i deras hemländer och kulturer.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Vi tillbringar tid tillsammans och har roligt och lär känna varandra.

Nödvändigt material

 • Materialet beror på vilka aktiviteter som erbjuds under festen. T.ex. såpbubblor, sångbok, bollar, frågor till frågesporten, korgar.
 • Material för grillningen: olika typer av korvar, bröd, ketchup, senap, osv. Olika typer av drycker som: kaffe, te, saft.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

Utvärdera aktiviteten både med föräldrar och kollegor. Frågor för utvärdering med föräldrarna:

 • Vad gick bra?
 • Vad kan förbättras? Frågor för utvärdering med lärarna:
 • Hur kan vi få föräldrarna att blir mer involverade i planeringen och genomförandet av vårfestens aktiviteter?
 • Vilka typer av aktiviteter var framgångsrika för barnen, föräldrarna och förskolan?
 • Hur många familjer deltog?
 • Hur reagerade familjerna på aktiviteterna?
 • Interagerade familjerna med barnen och med andra familjer?
 • Fanns olika språk/ kulturbarriärer?

Partners