ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Vår lilla filt

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Skapa partnerskap mellan föräldrar och personal.
 • Ökad familjernas samverkan i förskolans verksamhet.
 • Främja aktiviteter och bjuda in familjer så att de kan delta.
 • Främja tillfällen då familjer kan lära känna varandra och ge varandra stöd.
 • Barn är en viktig del av samhället och har en nyckelroll att spela.
 • Filten kommer att föra samman föräldrar och barn och länka dem till förskolan.

 Beskrivning av aktiviteten

Under ett föräldramöte i september presenterade vi projektet “Vår lilla filt”. Det var en idé som vi fått av Elmer. Den hjälper till att skapa en länk till föräldrarna och barnen precis i början av året. Föräldrarna får tid att prata med varandra och med läraren som deltar i gruppens arbete. Genom att arbeta tillsammans på det här sättet, skapas för föräldrar och barn ett annorlunda tillfälle att tillbringa en stund tillsammans, jämfört med vad vi är vana med.
Vi bad föräldrarna om förslag på hur man kunde skapa en filt. De kom upp med massor av idéer. I mitten av filten placerades elefanten Elmer och runt den ritade vissa föräldrar bilder, andra sydde fast mjukisdjur eller något som tillhört deras barn (fingerdockor, saker i papper, osv.).
De fick sätta fast det de ville. Denna aktivitet får extra vikt för att filten inte bara kommer att vara kvar i skolan, utan barnen får ta med sig den hem på helgerna. Föräldrarna får med sig en dagbok där de får skriva vad barnen gör med filten hemma i familjens miljö. På måndagen får läraren läsa för de andra barnen vad som står i “filtens dagbok” eller så får barnet som hade filten hemma berätta för de andra barnen vad han eller hon gjort. Varje helg får filten följa med ett annat barn hem medan den får stanna kvar på skolan under veckan, för att alla ska kunna få “gosa” dem den.

 1. Välj ut målsättningarna. Varför genomför vi denna aktivitet? Organisera vem som ska genomföra de olika uppgifterna. (Presentationen av aktiviteten, när, skriva inbjudan, informera föräldrarna, förbereda materialet, utrymmet...).Skriv en plan.
 2. I början av skolåret – förbered presentationen av aktiviteten. Organisera en sammankomst med föräldrarna då aktiviteten ska presenteras. Mötet kan äga rum i samband med vilket annat möte som helst. Ge föräldrarna och familjen inbjudan en vecka innan workshopen ska hållas.
 3. Påminn föräldrarna om workshopen dagen före. Kontrollera nödvändigt material.
 4. Förbered utrymmet (musik, mellanmål, drycker), material. Workshopen hålls mellan 16.30 - 18.00
  (1-1,5 timme).
 5. Fotografera och fråga föräldrarna om workshopen. Tycker de om den? Vad vill de göra i framtiden/ under nästa möte? De kan skriva ned svaren anonymt och placera dem i en förslagslåda.
 6. Utvärdering av föräldrarnas synpunkter och förslag på vårt arbete. Hur känner vi oss efter en workshop?

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)
 • Det är värt att tänka på potentiella problem. Vissa föräldrar kan ha svårt att delta i denna aktivitet om den organiseras under arbetstid, eftersom de jobbar på eftermiddagarna. Andra är separerade och kan inte komma överens om hur de ska dela upp eftermiddagarnas aktiviteter mellan sig, osv.
 • Främja utbytestillfällen med familjerna för att skapa ett förhållande/ en koppling mellan alla medlemmar.

 Lärarens roll

 • Uppmuntra kommunikation mellan föräldrarna.
 • På ett informellt sätt stimulera konversationer om utbildningsteman.
 • Bjuda in föräldrar att delta i aktiviteter.
 • Uppmuntra en välkomnande och trygg miljö för workshopen.
 • Samarbeta med föräldrarna under aktiviteten.
 • Integrera föräldrarnas förslag.

Läraren:

 • Motiverar
 • Är en kollega
 • Kommunicerar hela tiden med alla familjer
 • Främjar möjligheten till relationer mellan familjer.

Familjens roll

Föräldrarna är aktivt involverade, de deltar och är intresserade av att säkerställa att det egna barnet känner sig bra i gruppen. De har möjlighet att ställa frågor om sitt barn. De kan ta med egna material till workshopen. I förskolan organiserar vi många olika slags sociala, kreativa workshops för föräldrar och barn. På det sättet hjälper vi dem att socialisera, umgås och slappna av.
Det är viktigt att föräldrar skapar något tillsammans med sina barn och deltar i aktiviteter.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Målet med denna aktivitet är att koppla samman förskolan med familjerna för att skapa en trevlig relation och bygga upp tillit.

Den ger även föräldrar möjlighet att lära känna varandra.
Föräldrarna vill gärna samarbeta och lägger fram sina tankar och förslag.
Vi vill också att föräldrarna upplever förskolan som en miljö i vilken de har chansen
att vara delaktiga i aktiviteter och barnens dagliga liv. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans, njuta av aktiviteterna och få nya kompetenser och kunskaper.
Barnen har möjlighet att lära sig vikten av samarbete med sina föräldrar. Interaktionen med familjen är viktig och målet är att berika barnens erfarenheter och upplevelse av den egna kreativiteten, såsom naturligtvis förbereda dem för vuxenlivet. Uppmärksamma att barnen har rätt att vara precis som de är och genom att skapa starka band med den egna familjen kommer de att växa och bli människor som känner sig nöjda och trygga.

Nödvändigt material

 • Inbjudan
 • Utrymme som förberetts
 • Mjuk bomull
 • Textilpennor
 • Olika färgade tyglappar
 • Nålar och trådar
 • Mjuka babyleksaker (fingerdockor, osv.).

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners