ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Utbyte mellan generationer i grannskapet

 Aktivitetens allmänna målsättningar

  • Stärka den sociala strukturen för unga och äldre i ett grannskap, en by eller en stad.
  • Skapa tillfälle till dialog och möte mellan unga och äldre.
  • Föra samman grupper av människor som bor i samma grannskap.
  • Att vara del i aktiviteter som kan vara roliga både för unga och äldre.

 Beskrivning av aktiviteten

Först av allt är det viktigt att lära känna de olika verksamheterna som finns i området. När man har tagit kontakt med t.ex. en verksamhet för äldre kan man planera utbytesaktiviteten. Varannan vecka går barnen till äldreboendet och deltar i rörelseaktiviteter eller psykomotoriska aktiviteter tillsammans med de äldre. Barnen samlas ca 9.30 och tar sig till äldreboendet antingen genom att gå eller så använder man barnvagnar. Det finns en personal på två barn. Även föräldrar bjuds in att delta i aktiviteten. När man kommer till äldreboendet träffas barnen och de äldre i rörelserummet. Både lärare och de äldres rörelseterapeuter eller tillägnad personal deltar, och en av dem organiserar aktiviteten. Efter ca en timme går barnen tillbaka till förskolan.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Ett äldreboende är ofta väldigt positivt inställt till att få ta del i underhållning för de som bor där. Det kan vara en möjlighet för barnen och de äldre att göra olika aktiviteter tillsammans. De äldre kan också besöka förskolan. De äldre som bor på äldreboende brukar räkna dagarna tills barnen kommer tillbaka. Om det är fint väder kan aktiviteten organiseras utomhus. Denna typ av samarbete kan också organiseras med personer med funktionshinder.

 Lärarens roll

Lärarna tar aktiv del i aktiviteten. De går tillsammans med barnen till äldreboendet och organiserar rörelseaktiviteten för barnen och de äldre.

Familjens roll

Föräldrarna ombeds att aktivt delta i aktiviteten med sina barn. Ju fler vuxna som finns för att hjälpa barnen desto mer kan barnen delta (om de är väldigt små).

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Barnen och föräldrarna kan skapa kopplingar till världen utanför förskolan. Barnen lär känna äldre personer som ofta är mycket isolerade i en egen värld.

Nödvändigt material

För promenaden till äldreboendet kan det vara bra att ha barnvagnar om barnen inte orkar gå. Om det regnar är regnkläder nödvändiga. Beroende på de rörelseaktiviteter som planerats behövs olika material, t.ex. ringar, återvinningsmaterial, musik, osv.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

Genom att dokumentera denna aktivitet kan andra intressenter gå med i utbytet. En verksamhet för funktionshindrade kan till exempel hjälpa till att organisera promenaden mellan förskolan och äldreboendet.

  • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
  • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
  • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners