ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Trädgårdsprojekt

 Aktivitetens allmänna målsättningar

  • För att föräldrarna ska kunna involveras i förskoleverksamhetens dagliga liv genom att tänka ut, planera, och genomföra ett projekt som förändrar förskolans gård.
  • För att stärka den sociala sammanhållningen i grannskapet.
  • För att skapa en plats utomhus som blir en utmanande miljö för barnen och en mötesplats för föräldrarna och invånarna i grannskapet.

 Beskrivning av aktiviteten

Alla föräldrar informeras om förskolans avsikter att arbeta med att förbättra uteplatsen. Genom en inbjudan formas en arbetsgrupp som består av föräldrar och personal.

Arbetsgruppen undersöker uteplatsen och möjligheterna som den kan erbjuda. Under en gruppaktivitet med alla familjer, som t.ex. sommarfesten, kan alla föräldrar få ge sina synpunkter, idéer, och lägga fram prioriteter.

Med dessa åsikter som grund utarbetar arbetsgruppen utkast och planer, söker resurser och partners. När trädgården konstruerats kan föräldrarna dela på uppgiften att underhålla förskolans gård genom att vattna trädgårdslandet på sommaren, mata djuren och beskära träden på vintern…

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

En föräldragrupp med många olika kompetenser och talanger ökar antalet förslag och lösningar som läggs fram och genomförs. Det är ofta bra att ha en eller två personer som ledare för projektet. Var inte rädda att involvera föräldrarna i det handfasta arbetet, med kängor och spadar.

 Lärarens roll

Läraren kan delta i projektprocessen eller kan till och med vara drivkraften.

Lärarens påverkan på projektet är viktigt eftersom han/hon måste säkerställa att förskolans mission och vision reflekteras i planerna.

Familjens roll

Även föräldrarna kan vara en drivkraft. Det beror på situationen.
Alla föräldrar kan bidra med sina egna kunskaper och talanger och antingen delta i planeringsfasen, genomförandefasen eller underhållet av trädgården.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Förskolans gård kan bidra med ytterligare möjligheter att leka, upptäcka, skapa
relationer och träffas.

Nödvändigt material

Ritningar på utomhusplatsen. Beroende på vad som ska göras kan projektet vara i behov av extra resurser för att man ska kunna genomföra arbetet, extra arbetskraft, familjer och partner från samhället som kan utföra mindre uppgifter.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

Man kan leta efter partner i grannskapet, t.ex. ungdomar från en yrkesinriktad gymnasielinje som hjälper till att skapa saker i metall och trä till trädgården eller deltagare i ett snickeriprojekt för vuxna.

  • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
  • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
  • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners