ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Skolmarknad

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Främja aktiviteter i verksamheten som föräldrar får delta i.
 • Stärka och främja föräldraskapsaktiviteter genom att erbjuda stöd och om nödvändigt även föräldraskapsutbildning.
 • Anpassa rutiner för att tillåta kontinuitet mellan skola och familj.
 • Skapa tillfällen för samhällets medborgare att involveras och vara delaktiga i förskoleverksamheterna.
 • Främja tillfällen som gör det möjligt för familjer att lära känna varandra och stödja varandra.
 • Tillåta att familjerna tar det slutgiltiga beslutet om hur aktiviteten ska organiseras.

 Beskrivning av aktiviteten

Vi bakar kakor och kex (traditionsenliga recept) och planterar små blommor och kryddor med barnen och deras föräldrar. Denna aktivitet utförs i klassrummet. Vi plockar ekologiska produkter från vårt grönsaksland som vi planterat med barnen och föräldrarna. Tillsammans med föräldrarna samlar vi även in begagnade leksaker, dockor och böcker som vi kan sälja på marknaden. Tillsammans med lärarna och annan förskolepersonal bör föräldrarna till varje barngrupp organisera den egna gruppens stånd.

Under aktivitetens genomförande kommer föräldrarna att vara närvarande på marknadsplatsen för att sälja de planterade produkterna som producerats och plockats under april månad.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)
 • När aktiviteten testades i Slovenien såg man tydligt att det var möjligt att observera familjernas strategier och sätt att ta beslut under förberedelseprocessen/ organisationen av aktiviteten.
 • Tillåta familjerna att ta det slutgiltiga beslutet om hur aktiviteten ska organiseras.
 • Tillåta barnen att ha en aktiv roll tillsammans med föräldrarna och familjen.

 Lärarens roll

 • Motivera
 • Samarbeta
 • Hela tiden interagera med familjerna
 • Främja möjligheten för familjerna att bygga relationer.
 • Uppmuntra kommunikation mellan föräldrar och hitta en balans mellan de stunder då lärarna drar sig lite undan och står i bakgrunden, och de stunder då de ingriper mer direkt och på ett informellt sätt stimulerar konversationen om utbildningsämnen.

Familjens roll

 • Föräldrarna organiserar och leder. Tillsammans med skolans styrelse och lärare väljer de vad, hur, när och var man sälja produkterna.
 • Skapa en konstant integration mellan familjen och förskolan.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

 • Ge föräldrarna en möjlighet att komma skolans liv närmare och även närma sig personalen som arbetar i verksamheten.
 • Ge föräldrarna möjligheten att lära känna varandra.

Nödvändigt material

 • Skolans utrymmen
 • Tält/stånd
 • Planscher
 • Fotografier
 • Mat och dryck
 • Husdjur

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners