ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Möte vid slutet av skolåret

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Aktivera föräldrarnas delaktighet i förskolans liv och främja samarbetet med förskolan.
 • Underlätta en avslappnad och informell träff i slutet av skolåret.
 • Främja rörelse i naturen.
 • Möjliggöra kunskapsinhämtning och integration mellan föräldrar.

 Beskrivning av aktiviteten

I vår förskola organiserar vi vanligtvis en träff med föräldrarna. I år bad vi föräldrarna att förbereda och organisera skolavslutningen. Först av allt frågade vi om de vill delta och eftersom alla var intresserade delade vi på uppgifterna som skulle utföras.

Föräldrarna tog hand om delen som hade med organiseringen och ledningen att göra medan vi lärare tog hand om de olika aktiviteterna för barnen. Föräldrarna tog själva kontakt med varandra och organiserade sig på egen hand. De skrev inbjudningskort, bestämde platsen, transporten, mat och dryck. Träffen genomfördes vid en välkänd kulle som heter Boc och ligger ca 20 km från förskolan.

På Boc träffades vi alla för att läsa och höra om legenden som handlar om en drake som levde på just detta berg under flera århundraden. Efter att ha hört berättelsen gick vi på en skattjakt. Barnen hittade fotavtryck och en “Boc-drake”. Till slut hittade barnen till och med en riktig “Maya-skatt”. Promenaden pågick i ca 1 timme. Under tiden förberedde några av föräldrarna en riktig picknick för alla deltagare.

Tillsammans med familjerna umgicks vi i en avslappnad miljö. Barnen kunde rita på vykorten som vi förberett och leka i skogen. Träffen genomfördes i en varm, avslappnad och äventyrlig miljö.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)
 • Låt oss hitta en äventyrlig miljö i grannskapet där man kan genomföra träffen.
 • Fråga föräldrarna om de är överens om att genomföra en träff på ett sådant sätt.
 • Bjud in föräldrarna att delta. Låt dem samverka alltefter de egna möjligheterna.
 • Lära sig att föräldrar är en stor tillgång.

 Lärarens roll

Förbereda aktiviteter för barnen beroende på den plats som man kommer att utföra träffen på. Allt beror på miljön (säkerhet, möjligheter, osv.).

Lärarna kan komma dit ca 1 timme före för att sätta ut “ledtrådar”, med olika uppgifter. Ledtrådarna ska först hittas och sedan ska barnen och föräldrarna tillsammans hitta lösningarna.

Vi kontrollerade även säkerheten längs stigarna i skogen.
Förbereda ledtrådar/uppgifter som t.ex.: gåtor, gissa trädtyper, rörelseaktiviteter, plocka material i skogen, sjunga sånger, hur man beter sig i skogen och liknande.

Påminn föräldrarna om att inte alla har transportmöjligheter så att de kommer överens med varandra.
Ta med extra material utifall att... (bollar, täcken, papper, pennor).

Familjens roll

Ge tillåtelse att genomföra aktiviteten. Vara villig att delta och bidra som man kan.
Föräldrar tar kontakt och lär känna varandra, pratar och hjälper varandra. I träffen kan hela familjen delta, även syskon.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

 • Tillbringa fritid tillsammans i naturen.
 • Lära sig att promenader är en av många olika aktiva fritidssysselsättningar.
 • Lära känna omgivningen i grannskapet och attraktionerna som finns där.
 • Lära känna andra familjer vilket underlättar en avslappnad träff, där olika familjer umgås tillsammans.
 • Få en känsla av att alla är viktiga och lika, eftersom alla får samverka enligt de egna möjligheterna.

Nödvändigt material

 • Material för att sätta upp ledtrådarna och uppgifter att utföra under “skattjakten”.
 • Mat och dryck.
 • “Skatten” (överraskning som barnen hittar).
 • “Historien” (Legenden om draken från Boc” – man läser inledningen innan man börjar promenaden).
 • Första-hjälpen utrustning.
 • Papper (i vårt fall vykort som barnen fick rita sina intryck av utflykten på).
 • Tuschpennor.
 • Bollar.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Deltog alla föräldrar? Om inte, varför?
 • Se till att alla informeras om projektet.
 • Återkoppling från deltagarna, intryck, kommentarer.

Partners