ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Kreativ workshop

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Skapar villkor för att familjen ska kunna förstå förskolans pedagogiska verksamhet och vilka möjligheter dessa aktiviteter ger att lära och utveckla sig.
 • Ger förskollärarna och familjerna möjlighet att lära känna varandra.

 Beskrivning av aktiviteten

Familjerna bjuds in att delta i en workshop i vilken varje avdelning har planerat en viss aktivitet som man genomför tillsammans. På en av avdelningarna bakade man pepparkakor tillsammans och tre av avdelningarna hade planerat olika skapande aktiviteter i vilka familjerna t.ex. fick måla och rita.
Lärarna planerade aktiviteten och förberedde inbjudningskort till familjerna. Familjerna behövde inte anmäla sitt intresse till aktiviteten eftersom den genomfördes på slutet av skoldagen då föräldrarna hämtade sina barn (med föräldrar menas vårdnadshavare i allmänhet).
Familjerna fick själva bestämma om de ville stanna kvar och hur länge de ville delta i workshopen.

Lärarna och barnen hade organiserat aktiviteten tillsammans i ett av avdelningens klassrum. På varje avdelning fanns ett bord med material som kunde användas. En av de närvarande lärarna hade ansvaret för aktiviteten och för att umgås med familjerna. Dagen aktiviteten skulle genomföras påminde lärarna föräldrarna om att de var inbjudna att delta i en aktivitet vid hämtningen. Vissa av familjerna stannade kvar och vissa kunde inte. Under aktiviteten hade familjerna och lärarna tid att prata om olika saker. Lärarna fick möjlighet att berätta om förskolans pedagogiska verksamheter och vad man uppnår med dessa typer av aktiviteter tillsammans med barnen.
Dessa typer av aktiviteter kan genomföras både på morgonen och på eftermiddagen beroende på förskolans och familjernas möjligheter. Vid slutet av workshopen gjordes en utvärdering tillsammans med familjerna.
Följande frågor kan ställas:

 • Vad fungerade bra?
 • Vad kan förbättras?
 • Vilken slags workshop skulle du tycka om att vi gjorde tillsammans?

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Det är viktigt att lärarna är intresserade av att samverka och samarbeta med familjerna och att de ser vilka fördelar som kommer av dessa aktiviteter. En viktig punkt är att få föräldrarna att delta och vara intresserade och samverka i dessa aktiviteter. För att föräldrarna ska ha större möjlighet att delta organiserar vi dessa workshops en gång per månad. Ibland på förmiddagarna och ibland på eftermiddagarna.
Tänk på att vissa föräldrar kan ha svårt att kommunicera och förstå språket på grund av språkbarriärer.

 Lärarens roll

 • Planera och förbereda aktiviteten.
 • Skicka ut inbjudningskort till familjerna.
 • Förklara för familjerna varför vi gör aktiviteter som denna.
 • Vara närvarande och ge stöd under aktiviteten.
 • Förskollärarna berättar för föräldrarna om förskolans verksamhet och målsättningar. Detta är en möjlighet att visa föräldrarna att vi arbetar med språket, matematik och de andra punktera på läroplanen.
 • Man måste arbeta på ett aktivt sätt för att inspirera familjerna att delta i dessa typer av aktiviteter.
 • Utvärdera aktiviteten tillsammans med familjerna.
 • Dokumentera aktiviteten för att alla ska kunna ta del av den.

Familjens roll

 • Att delta.
 • Visa intresse i barnens dagliga liv i förskolan.
 • Lära känna de andra familjerna vars barn går i förskolan.
 • När de vänjer sig vid denna typ av aktiviteter kan de också ge egna förslag på workshops.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

 • Vi kan umgås med familjerna och lära känna varandra under informella sammanhang.
 • Föräldrarna får insikt i förskolans verksamhet och kunskap om hur de kan vara delaktiga i förskolans verksamheter och sina barns dagliga liv.

Nödvändigt material

För att baka pepparkakor: Deg, kakformar, ugn, mjöl. Exempel på material för kreativ aktivitet: Tavelduk, olika typer av färger, penslar, förkläden.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners