ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Hand i hand

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 • Skapar partnerskap med samhället.
 • Större delaktighet av grundskolebarn i förskolans aktiviteter.
 • Samlar och utvecklar barnens sociala, organisatoriska och kommunikativa färdigheter.
 • Involverar föräldrar i aktiviteter.
 • Ökar acceptans och respekt för mångfald.
 • Ökar medvetenhet för säkerhet i transport.

 Beskrivning av aktiviteten

I september, under det första föräldramötet föreslog några föräldrar att vi skulle kunna samarbeta med barnen som går i grundskolan. I min grupp har vi en mamma till två flickor som arbetar som lärare i grundskolan och som erbjöd sig att hjälpa till. Hon arbetar i skolan i Slovenska Bistrica. Vi kom överens om att vi skulle skapa ett året-runt-samarbete med barnen som går i 5:e klass. I slutet av september planerade vi en promenad med förskolebarnen. Vi informerade föräldrarna på anslagstavlan om våra aktiviteter. Vi skrev inbjudningskort där det stod när, var och hur lång promenaden skulle vara osv. (om föräldrarna ville fick de också följa med). Det första besöket började med en överraskning. Skolbarnen hade skapat “vänskapsarmband” som varje förskolebarn fick. Inför nästa träff förberedde vi en “trafikpark” (med trafikljus och vägskyltar) och förskole- och skolbarnen fick gå i den tillsammans, två och två, och lära sig vad de olika skyltarna betydde, vart man måste vänta, hur man ska göra när man vill gå över vägen, osv. Följande aktivitet var en promenad. Skolbarnen var förskolebarnens följeslagare. De höll dem i handen och förklarade för dem hur man ska gå över vägen, att man ska gå på trottoaren och naturligtvis växte vänskapen mellan barnen under denna promenad. Sedan ställde vi upp oss på en gräsmatta i en stor cirkel och lärde oss en ny lek och sjöng en sång om vänskap. Några av de äldre barnen frågade om vi ville följa med dem till deras klassrum. Vi tyckte det var en bra tanke, så det gjorde vi nästa gång vi träffades. Detta är ett bevis på att lärande kan vara (mycket mer) roligt, framgångsrikt och intressant om det överförs från barn till barn. Efter aktivitetens slut samlade vi fotografierna från träffarna och skrev några kommentarer. Föräldrarna och barnen tittade på bilderna tillsammans och fortsatte också att prata om denna aktivitet hemma.
Föräldrarna bjöds in att delta varje gång. De som hade tid följde med och samarbetade med oss. Vi kunde också be föräldrarna om förslag till nya aktiviteter att göra med barnen. Vad de skulle tycka om att göra alla tillsammans gången efter, och när, osv. Vi samlade synpunkter och planerade för framtiden.
Det är viktigt att:

 • Organisera så att alla vet vilken uppgift som ska skötas av vem. (Presentationen om träffarna, tidpunkt, skriva inbjudningskort, informera föräldrarna, förbereda material, utrymmena...) Skriv en plan.
 • Ge barnen, föräldrarna och lärarna inbjudan en vecka före mötet.
 • Påminn föräldrarna om aktiviteten dagen före.
 • Förbered utrymmet, parken (musik, något att äta och dricka) materialet.
 • Knäpp kort, be barnen och föräldrarna om deras åsikter. -Vad förväntar de sig i framtiden/av nästa möte?
 • Utvärdering av åsikter och förslag på och för vårt arbete.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

För ett framgångsrikt samarbete behöver vi:

 • Framgångsrik kommunikation och organisation mellan lärarna och annan personal.
 • Färdig utrustning.
 • Motivera barnen att skapa en sådan typ av samarbete.
 • Lärarna och annan personal måste vilja delta och önska sig kompanjonskap, förståelse och samarbete och samtidigt söka nya utmaningar och tillvägagångssätt. De måste vara öppna till utbyte av erfarenheter och kompetenser, trevlig samvaro och främjande av vänskap mellan olika generationer.

 Lärarens roll

 • Uppmuntra barnen (armband, trafikpark) att hitta på en sång och ta hand om barnens säkerhet och välmående.
 • Team-arbete med lärarna (i detta fall var hon även förälder till ett av våra barn).
 • Förbereda barnen för denna typ av aktivitet.
 • Förbereda utrustningen.
 • Informera föräldrarna om datumen.

Familjens roll

Familjens roll är att uppmuntra barnen att umgås och även kontrollera att de har rätt utrustning för utflykten, t.ex. gymnastikskor och rätt kläder. Efter aktiviteten bör de umgås med barnen och titta på bilderna och diskutera nya aktiviteter.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Vi tror att det bästa mervärdet för barnet och dess familj är att barnet berättar för föräldrarna om aktiviteterna som de utfört med skolbarnen.

Föräldrar älskar att titta på fotografier och se sina barn, fråga dem vad de har gjort och hur.

Vi tror att man på detta sätt avsevärt kan öka föräldrarnas, barnens och lärarnas samverkan i denna aktivitet. Vi kan planera nästa aktivitet tillsammans med alla föräldrar.

Nödvändigt material

 • Inbjudningskort
 • Förberett utrymme
 • Vänskapsarmband (vilka material som helst, träkulor, färgade ringar, saltdeg..) eller andra material som behövs för att skapa små presenter till nya vänner.
 • Trafikskyltar och trafikljus (till trafikparken).
 • Olika lekar.
 • Sånger.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners