ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Frukost med föräldrarna

 Aktivitetens allmänna målsättningar

 1. Främja kunskap och ömsesidig tillit mellan föräldrar och lärare i informella och avslappnade situationer.
 2. Ge föräldrar ökad kännedom om förskolans utrymmen och speciellt lära känna all personal som arbetar i verksamheten, andra föräldrar som utnyttjar tjänsterna, aktiviteterna som äger rum där och andra utbildningsmöjligheter som är anslutna till förskolan.
 3. Främja möten och samspel mellan alla yngre barns föräldrar (inte bara mellan de som går på den egna avdelningen) för att, å ena sidan, möjliggöra en jämförelse av erfarenheterna som har att göra med utbildning och föräldraskap och, å andra sidan, stärka och /eller skapa ett nätverk av vänner och ömsesidigt stöd. Dessa nätverk kan bli viktiga referenspunkter för vissa föräldrar för att de ska kunna överkomma isolering eller otillräcklig integration i den sociala kontexten.

 Beskrivning av aktiviteten

Aktiviteten består av att man erbjuder mammor och pappor (med detta menas vårdnadshavare) men även mor-och farföräldrar och syskon att besöka förskolan och äta frukost tillsammans med barnen och andra föräldrar i ett tillägnat utrymme utanför de enskilda avdelningarna. Frukosten förbereds av skolans kök. Efter att barnet lämnats över till lärarens omsorg finner föräldrarna sig i en informell situation som organiserats med tanken att tillåta dem att prata med varandra och med lärarna som jobbar på förskolan, medan man dricker en kopp te eller kaffe och smakar på maten som förberetts. Detta är ett sätt att förlänga den dagliga mottagningsprocessen
utan att ha bråttom att lämna skolan, åtminstone just den morgonen.
Mottagningstiden berikas tack vare möjligheten att öka sina kunskaper och konversera. Det är en lugn stund och alla stannar så länge de kan eller vill. Frukost med föräldrarna kan organiseras på olika sätt:

 • Den kan äga rum på de enskilda avdelningarna med förskollärarna och barnen. På detta sätt skapas ett tillfälle då föräldrar och barn kan vara tillsammans med följande intressanta möjligheter:
  Det ger föräldrarna tillfälle att observera barnets beteende i skolans miljö, relationerna mellan olika barn och även förhållandena mellan lärarna och barnen (hur barnet beter sig i förskolan och hur lärarna förhåller sig till henne/honom och de andra barnen).
  Det ger lärare möjligheten att observera dynamiken mellan föräldrar och barn och föräldrar emellan.
 • Frukost med föräldrarna kan organiseras tillsammans av alla avdelningar och hållas i det gemensamma utrymmet. På det viset blir det ett tillfälle då alla föräldrar från alla avdelningar har möjlighet att umgås både med andra föräldrar och med all personal på förskolan.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Denna aktivitet kräver en god organisation i arbetsgruppen. Morgonen då aktiviteten ska äga rum måste åtminstone två lärare vara närvarande då skolan öppnar, dvs. då barnen normalt anländer till skolan (vanligtvis
mellan 7.30 - 9.00).
Endast på detta sätt kan en av lärarna ta hand om barnen som kommer medan den andra kan ägna tid åt föräldragruppen som deltar i frukostaktiviteten.
Om frukosten organiseras för föräldrar och barn tillsammans måste man ta hänsyn till barnens närvaro när man förbereder utrymmet. Speciell uppmärksamhet ska ägnas åt information om initiativet. Denna information bör ges långt
i förväg.

 Lärarens roll

Under denna aktivitet pratar lärarna inte om de enskilda barnen med föräldrarna. Lärarna ska däremot uppmuntra kommunikation mellan föräldrar och hitta en balans mellan de stunder då de drar sig lite undan och står i bakgrunden, och de stunder då de ingriper mer direkt och på ett informellt sätt stimulerar konversationen om utbildningsämnen.

Familjens roll

Föräldrarna har möjligheten att observera utrymmen, material, dokumentation, relationer osv. De kan ställa frågor till lärarna, utbyta och dela med sig av sina åsikter och erfarenheter och lära känna och prata med andra föräldrar. Med förskolans kock eller kokerska kan de t.ex. prata om matrelaterade frågor.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Genom denna aktivitet har föräldrar möjlighet att komma förskolans liv och personalen närmare. De kan känna sig delaktiga i verksamheten på ett mer påtagligt sätt och minska känslan av att förskolan är något formellt och avlägset.
Denna aktivitet hjälper till att skapa och/eller konsolidera tilltron till verksamheten och personerna som arbetar där. Den kan hjälpa föräldrar att känna
sig lugna när de lämnar barnen på förskolan, vilket har positiv effekt på barnen.

Detta tillfälle ger föräldrarna möjlighet att lära känna varandra och lita på andra  föräldrar.

Nödvändigt material

Aktiviteten måste även kommuniceras muntligt.

Lärarna måste ägna uppmärksamhet åt de familjer som har svårigheter att förstå landets språk.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

 • Svarade aktiviteten på de behov som låg till grunden för att den genomfördes?
 • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
 • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?
 • Hur påverkade aktiviteten utvecklingen av ett förtroendeförhållande mellan förskolan och föräldrarna?

Partners