ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Föräldrar delar med sig av sina känslor om de första veckorna i baby-gruppen

 Aktivitetens allmänna målsättningar

Målsättningarna med denna aktivitet är att ge föräldrarna möjlighet att dela med sig av sina känslor om de första veckorna deras barn har gått på förskolan. På detta sätt blir de medvetna om att andra föräldrar har liknande känslor och känner att de får stöd. Under detta utbyte kan de även lära känna förskolan bättre.

 Beskrivning av aktiviteten

Under veckorna före “föräldracaféet” förbereder personalen filmer av varje barn i gruppen, för att kunna visa hur det dagliga livet i förskolan går till.
Föräldrarna bjuds in att komma till “föräldracaféet” som organiseras vid slutet av en skoldag och börjar ungefär vid 17.00-tiden. Föräldrarna ombeds att välja ett nyckelord från lappar som förberetts av personalen och berätta för gruppen varför han eller hon känner en speciell koppling till detta ord med avseende till barnets första veckor i förskolan.

På detta sätt skapas ett aktivt utbyte mellan föräldrarna.
Efter denna diskussion visas filmsnuttarna av varje barn och föräldrarna kan få känna sig som en fluga på väggen och observera barnens dag i skolan.
“Föräldracaféet” avslutas med att man äter och dricker något tillsammans med barnen.

 Anmärkningar

(frågeställningar som man bör ta hänsyn till när man genomför aktiviteten)

Det är väldigt viktigt att lärarna är närvarande för att säkerställa att föräldrarna blir medvetna om hur viktig deras roll är i förskolan, både för sin egen skull och för barnens. Under denna aktivitet kan det vara bra att organisera “barnvakt” för barnen så att föräldrarna kan känna sig fria att dela med sig av sina känslor. För föräldrar som endast talar ett annat språk är det viktigt att man bjuder in en tolk. Det kan vara en annan förälder, en i personalen eller någon annan som kan språket. Kom ihåg att göra en filmsnutt av VARJE barn! Denna aktivitet kan organiseras för alla åldersgrupper, 0-6 år, varje gång ett barn börjar i en ny grupp.

 Lärarens roll

Efter att man förberett aktiviteten bör en av lärarna agera som moderator, eller person som underlättar dialogen. Läraren ska dock ha en bakgrundsroll. Han eller hon kan vid vissa tillfällen prata om sina erfarenheter med barnet. Detta stödjer tanken att barnets utbildning skapas gemensamt.

Familjens roll

I denna aktivitet är föräldrarna huvudrollsinnehavarna. De öppnar sig och uttrycker sina känslor och delar med sig av dem till andra föräldrar. De känslor de har är ofta gemensamma för de flesta. Detta gör så att föräldrarna känner sig förstådda och att de får stöd, vilket förbättrar samspelet med förskolan.

 Mervärde för barnet och föräldrarna

Föräldrarna känner sig mer delaktiga i barnens liv i förskolan. De förstår bättre hur en dag på skolan verkligen går till, vilket ger dem en känsla av tillit och trygghet. Detta påverkar naturligtvis även barnets välmående.

Nödvändigt material

  • Inbjudan i brevform
  • Nyckelord på olika språk
  • Filmsnuttar av varje barn i gruppen.
  • Barnvakt
  • Något att äta och dricka.

Ledfrågor för reflektion om hur man kan genomföra en generell förbättring av verksamheten

  • På vilket sätt förbättrade aktiviteten föräldrarnas samverkan?
  • På vilket sätt bidrog aktiviteten till vår yrkesutveckling som team?

Partners