ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Tuinproject

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

De ouders meer betrekken bij het dagelijks leven in de voorziening door hen te laten mee denken, plannen en uitvoeren van een groot project: het herinrichten van de buitenruimte. Sociale cohesie in de buurt versterken. Een uitdagende, speelse en leerrijke buitenruimte creëren voor de kinderen.
Een buitenruimte creëren die ook kan dienen als ontmoetingsplek voor ouders en buurtbewoners.

 Beschrijving van de activiteit

Ouders worden ingelicht over de plannen om de buitenruimte aan te pakken.
Er wordt opgeroepen om deel te nemen aan een werkgroep van medewerkers en ouders.
Deze werkgroep gaat aan de slag en neemt de nodige tijd voor onderzoek van de ruimte en van de mogelijkheden.
Tijdens een ouderactiviteit (vb. het zomerfeest) kunnen ook andere ouders nog steeds ideeën, suggesties en prioriteiten meegeven.
Op basis daarvan maakt de werkgroep de planning op en gaan ze op zoek naar middelen en partners. Eens de tuin aangelegd is, blijven de ouders betrokken. Er komt een taakverdeling voor het onderhoud: water geven, dieren eten geven, oogsten, snoeien…

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Het is van belang om ouders bij het project te betrekken die verschillende talenten en vaardigheden hebben. Zo kan je meer kanten uit.
Vanuit de voorziening zal dit project goed opgevolgd moeten worden door enkele medewerkers.
Daag de ouders uit en laat hen zeker ook volop meewerken met spitten, planten en zo meer.

 Rol van de kindbegeleider

De medewerkers doen actief mee en kunnen ook een trekkersrol opnemen.
Hun rol is ook om toe te zien op de planning en uitvoering om zeker te zijn dat het project in overeenstemming blijft met de visie en de waarden van de voorziening (vb. belang van buiten spelen, contact met de natuur, duurzaamheid…)

Rol van het gezin

De gezinnen zelf kunnen ook de drijvende kracht zijn van dergelijk project, afhankelijk van de situatie. Ouders kunnen hun eigen creativiteit en vaardigheden inbrengen in eender welke fase: de planning, het zoeken haar financiering, het ontwerpen of het effectief aanleggen en onderhouden van de tuin.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Een aangepaste en boeiende buitenruimte geeft aan de kinderen meer kansen op spel, ontdekken van de directe leefomgeving, avontuur. De gezinnen krijgen hierdoor ook meer en andere kansen op sociaal contact en ontmoeting.

Vereiste materialen

  • Een goed ontwerp.
  • Indien nodig, bijkomend budget helpende handen.
  • Eventueel partners in de buurt.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

  • Hoe heeft de activiteit de participatie van ouders verbeterd?
  • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?
  • Heeft de activiteit een effect gehad op de vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner