ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Samen zaaien

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders en de school/opvang dichter bij elkaar brengen en de band versterken.

Ouders binnenhalen in de school-/opvangcontext en hen zo dichterbij halen in het leerproces van hun kinderen. Ouders kansen geven elkaar te kennen en elkaar sociale steun te laten bieden.

Activiteiten organiseren die respect voor de natuur kunnen bevorderen.

 Beschrijving van de activiteit

Kinderen brengen van thuis een bloempotje mee en in de klas gaan ze dit versieren en schilderen.

Enkele dagen later worden de ouders uitgenodigd in de klas/leefruimte.

Zij brengen zaadjes mee van bloemen, planten of kruiden, naargelang hun eigen voorkeur.
Samen met de kinderen planten ze dan hun zaadjes in de bloempotten.

Elke pot krijgt ook de naam van het kind erop en elk kind staat in voor zijn/haar plantje of bloemen (met wat hulp van de leerkracht/begeleider). Aan het eind van het jaar krijgen ze dan hun bloempotje mee naar huis.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Deze activiteit kan ook buiten gedaan worden. Niet alle ouders zullen kunnen meedoen als dit binnen de school/opvanguren gedaan wordt.

 Rol van de kindbegeleider

 • Uitnodigen en motiveren.
 • Warme verwelkoming bieden.
 • Samen aan de slag gaan met de ouders en de kinderen.
 • Kinderen helpen hun plantjes te onderhouden.

Rol van het gezin

Geïnteresseerde deelnemer zijn.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Werken aan cultureel, artistiek en milieubewustzijn.

Vereiste materialen

 • Bloempotten (of vazen)
 • Plantaarde
 • Verschillende zaden
 • Karton
 • Schildermateriaal
 • Etiketten

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Kunnen ouders zich steeds vrij maken voor de vele activiteiten op school/in de opvang?
 • Komt de activiteit tegemoet aan het gestelde doel?
 • Hoe verbeterde de activiteit de betrokkenheid van de ouders?
 • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van het team bevorderd?
 • Hoe heeft de activiteit ingespeeld op de verhoudingen en vertrouwen onder de ouders?

Partner