ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Oudercafe: gesprek met ouders over hun gevoelens bij de start van de opvang

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders de kans te geven om hun emoties te delen bij de start van de opvang in de babygroep.
Ouders de kans geven gelijkaardige gevoelens en emoties bij andere ouders te herkennen en hen daardoor ondersteunen.
Ouders de kinderopvang beter leren kennen.

 Beschrijving van de activiteit

Tijdens de weken voor het oudercafé worden filmpjes gemaakt van alle baby’s in de groep, waarop het dagelijks leven in de opvang te zien is. De ouders worden actief uitgenodigd om deel te nemen aan het oudercafé. Het oudercafé start rond 17u, aan het eind van de opvangdag. Belangrijke sleutelwoorden in verschillende talen worden voorgesteld en elke ouder kiest het sleutelwoord dat hem/haar meest aanspreekt. Hierdoor gaan ouders al snel in gesprek met elkaar. Na dit groepsgesprek worden de filmfragmenten van elke baby getoond. Dit geeft de ouders een ‘vlieg op de muur’ gevoel en kunnen ze zien hoe hun baby het doet in de opvang. Het oudercafé eindigt met een hapje en een drankje, samen met de kinderen.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

De kindbegeleiders moeten zeker aanwezig zijn om voor ouders echt duidelijk te maken hoe belangrijk zij zijn in de opvang, voor het kind én voor de ouders. Tijdens de activiteit kan je best ook opvang voorzien voor de kinderen, zodat de ouders echt op hun gemak zijn om hun emoties te delen. Voor anderstalige ouders is het belangrijk om een vorm van vertaling te voorzien, ofwel door een andere ouder, een begeleider, of iemand anders. Let er ook op dat je van elk kind een filmpje hebt! Deze activiteit kan ook erg zinvol zijn voor andere leeftijdsgroepen (0-6j) en wanneer kinderen naar een andere groep verhuizen.

 Rol van de kindbegeleider

Wanneer de setting klaar is, is het belangrijk dat één persoon de activiteit in goede banen leidt. De begeleiders hebben eerder een rol op de achtergrond. Het is aan de ouders om te vertellen, maar soms kan een kindbegeleider ook de eigen ervaringen delen. Dit ondersteunt ook de idee van samen opvoeden.

Rol van het gezin

In deze activiteit staan de ouders centraal. Ze stellen zich open en delen hun gevoelens met andere ouders. Vaak zijn de gevoelens erg herkenbaar voor elkaar. Dit zorgt voor de sterke ondersteunende kracht van deze activiteit en het ene verhaal lokt het andere uit.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Ouders voelen zich meer betrokken in het dagelijks leven van hun baby in de opvang.
Ze krijgen ook een beter zicht op hoe zo’n dag in de opvang verloopt.
Dit kan het vertrouwen versterken en geeft een gevoel geborgenheid.
Dit heeft dan weer een positieve invloed op het welbevinden van het kind.

Vereiste materialen

  • Uitnodigingsbrief en –affiche.
  • Sleutelwoorden in verschillende talen.
  • Filmfragmenten van elk kind in de groep.
  • Babysit/opvang.
  • Hapjes en drankjes.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

  • Op welke manier heeft deze activiteit invloed gehad op de betrokkenheid van de ouders?
  • In hoeverre heeft deze activiteit effect gehad op de professionele ontwikkeling van het team?
  • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner