ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Ontmoeting op het einde van het schooljaar

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders actief betrekken bij het leven in de kinderopvang en samenwerking
stimuleren. Een ontspannend en informeel bij elkaar brengen van mensen op het eind van het schooljaar.
Stimuleren van bewegen in de natuur. Contacten en kennismaking tussen ouders onderling mogelijk maken.

 Beschrijving van de activiteit

(Deze activiteit komt van een Sloveens kleuterschool maar kan even goed in de kinderopvang opgezet worden.) Op het eind van het schooljaar wordt doorgaans een activiteit met ouders georganiseerd. Deze keer werd dit opgezet als een afscheid van het schooljaar.

Bij de ouders wordt gepolst wie hieraan zou willen meedoen. Indien ouders willen meewerken, kunnen de verdeeld worden. De ouders nemen de organisatie op zich en de school werkt de activiteiten voor de kinderen uit. Ouders komen zo regelmatiger met elkaar in contact bij het organiseren van de uitnodigingen, de plek, het vervoer, eten en drinken.

In dit geval vond de bijeenkomst plaats op een heuvel, zo’n 20 km van de school.
Daar kwam iedereen samen en werd de legende verteld over en draak die ooit op de heuvel leefde.

Daarna gingen sommigen op schattenjacht en vonden ze de sporen van de draak.
Intussen waren andere ouders bezig met de picknick. Ouders en kinderen samen konden lekker relaxen en de kinderen maakten tekeningen van hun tocht. Dergelijke activiteiten zijn leuk, relaxed en avontuurlijk.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Het is van belang een leuke plek te vinden buiten, in de natuur.
Blijf ook nagaan of ouders dit echt wel willen meedoen en laat hen meewerken op de manieren die hen best passen. Hiermee leer je ook de sterktes van ouders kennen.

 Rol van de kindbegeleider

 • De activiteit voor de kinderen uitdenken, voorbereiden en begeleiden.
 • De mogelijkheden hiervoor hangen af van de gekozen plek.
 • Het team is op tijd aanwezig om alles klaar te maken en de veiligheid te checken.
 • Verzamelen van het nodige materiaal dat bij de gekozen activiteit hoort.
 • Toetsen of iedereen vervoer heeft en evt de carpool regelen.

Rol van het gezin

 • Ouders kunnen instemmen met de activiteit en beslissen of en hoe ze actief meewerken.
 • Ze gaan samen overleggen en organiseren.
 • Ook broers en zussen kunnen deelnemen.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

 • Samen tijd doorbrengen in de natuur.
 • Samen de ruimere omgeving leren kennen en ontdekken.
 • Elkaar buiten de school leren kennen in een warme en ontspannende context.

Vereiste materialen

 • Materiaal voor de schattenjacht.
 • Eten en drinken.
 • Een verhaal voor het spel.
 • EHBO.
 • Tekenmateriaal.
 • Eventueel ander speelgoed (ballen, frisbee…).

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Deden de ouders mee? Waarom zouden sommige ouders niet mee op stap gegaan zijn?
 • Werd iedereen voldoende en tijdig geïnformeerd?
 • Verzamel de reacties en indrukken voor verdere evaluatie.

Partner