ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Ontbijt met ouders

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders en kindbegeleiders kunnen elkaar beter leren kennen en het wederzijds vertrouwen kan versterkt worden, in een informele, serene en ontspannen sfeer. Ouders leren de kinderopvang beter kennen: ze zien de ruimtes, de activiteiten en de pedagogische kansen in de kinderopvang.
Het ontbijtmoment kan de interactie stimuleren tussen alle ouders en alle medewerkers (niet enkel die van de eigen leefgroep). Zo kunnen mensen niet enkel ervaringen over opvoeden uitwisselen, maar kunnen ze ook een netwerk uitbouwen van vrienden en ondersteuning.
Dit kan vooral van belang zijn voor meer geïsoleerde ouders of mensen met een klein sociaal netwerk.

 Beschrijving van de activiteit

(Deze activiteit kan ook in het kleuteronderwijs georganiseerd worden.)
Moeders en vaders (of ook andere familieleden) worden uitgenodigd in de kinderopvang om samen te ontbijten, al dan niet met hun kinderen er bij, in de kinderopvanglocatie.
Het ontbijt wordt klaar gemaakt in de kinderopvang.
Tijdens het ontbijt kunnen de ouders gaan praten met andere ouders en medewerkers bij een kopje koffie en het klaargemaakte eten.

Het brengmoment wordt zo wat verruimd en op die dag is er eens geen haast bij.
Tijdens dit brengmoment kan meer uitleg gevraagd en gegeven worden en is er tijd voor een babbel.
Het is een rustig moment en iedereen neemt er de nodige tijd voor.
Je kan dit op verschillende manieren aanbieden:
Je kan dit per leefgroep doen, samen met de kinderen en de begeleiders.
Dit geeft de kans aan ouders om hun kind eens bezig te zien in de kinderopvang/kleuterklas, hoe hun kind omgaat met de andere kinderen en hoe de relatie tussen kinderen en kindbegeleider loopt.

En omgekeerd, kan de kindbegeleider de dynamiek zien tussen ouders en kind en tussen ouders onderling.
Je voorziet een ontbijt voor alle ouders van alle leefgroepen samen met enkele medewerkers in een gemeenschappelijke ruimte.
De kinderen gaan bij aankomst zoals steeds naar hun leefgroep.
Zo wordt het een moment van kennismaking met alle ouders en de medewerkers in de kinderopvang.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Voor deze activiteit is een goede organisatie vereist binnen het team. Zo moet je bvb. zeker twee kindbegeleiders voorzien tijdens het brengmoment zodat één kindbegeleider de kinderen kan opvangen en de andere tijd kan maken voor de ontvangst en ontbijt met ouders. Indien je kiest voor het ontbijt met de kinderen erbij, dien je rekening te houden met de keuze van de ruimte. Maak het initiatief zeker goed op tijd bekend aan alle ouders via verschillende kanalen. Herinner hen daar af en toe aan.

 Rol van de kindbegeleider

Tijdens het ontbijt spreken de kindbegeleiders niet over welbepaalde kinderen, maar stimuleren ze het gesprek tussen de ouders. De kindbegeleider tast af waar hij/zij zich best meer op de achtergrond houdt en waar ze zelf ook in gesprek kan gaan. Op een informele manier proberen de kindbegeleiders opvoedingsthema’s aan te brengen.

Rol van het gezin

Ouders kunnen op zo’n moment eens rondneuzen in de ruimtes, het materiaal, de documentatie en kunnen ze de omgang gadeslaan binnen de kinderopvang. Ze kunnen vragen
stellen aan de kindbegeleiders
en meningen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Ze kunnen andere ouders leren kennen of met het keukenpersoneel over voeding e.d. praten.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Dergelijke activiteit geeft aan ouders de kans om het leven in de kinderopvang/kleuterschool beter te leren kennen, de mensen die er werken, en zo meer tastbaar deel te worden van de kinderopvang/ kleuterschool.
De voorziening kan zo ervaren worden als minder formeel en afstandelijk.

Het installeert en versterkt ook vertrouwen in de kinderopvang /kleuterschool en in het personeel.
Ouders voelen zich daardoor misschien meer op hun gemak en vertrouwen hun kinderen gemakkelijker toe aan de kinderopvang/kleuterschool en dit komt ook de kinderen ten goede.
Ouders kunnen hier ook elkaar beter leren kennen en vertrouwen.

Vereiste materialen

  • Flyers, schriftelijke informatie, e-mails ed om te informeren over het ontbijt.
  • Een aangepaste ruimte met tafels en zetels.
  • Eten en drinken.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

  • Komt de activiteit tegemoet aan het gestelde doel?
  • Hoe verbeterde de activiteit de betrokkenheid van de ouders?
  • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van het team bevorderd?
  • Hoe werd de vertrouwensband met de ouders versterkt door de activiteit?

Partner