ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Lentefestival

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

De ontmoetingsmoment creëren om elkaar te beter leren kennen. Ouders en medewerkers en ouders onderling gaan in gesprek.

 Beschrijving van de activiteit

De medewerkers van de kinderopvang/kleuterschool nodigen ouders uit op een ontmoetingsmoment in de buitenruimte van de opvang/school. Voorafgaand aan het festival hadden ouders reeds gevraagd om bij bepaalde activiteiten mee te helpen.

Tijdens zo’n ontmoetingsmoment kunnen allerhande activiteiten georganiseerd worden: een barbecue, bellen blazen of andere waterspelletjes, een kwis…

Samen met de kinderen werden ook liedjes ingeoefend om dan allen samen te zingen.De uitnodigingen worden enkele weken vooraf bezorgd aan de ouders. Van de ouders wordt verwacht dat ze aangeven met hoeveel ze zouden komen en welke menu ze verkiezen.

Het is het team dat instaat voor de voorbereiding. Tijdens het festival kan iedereen op heel ontspannen manier met elkaar in contact komen. Aan het eind krijgen de kinderen een klein aandenken mee.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Dit is duidelijk een activiteit die toch veel voorbereiding vereist.
Het team neemt dit in handen maar polst ook bij de ouders of ze willen meehelpen. Let ook op eventuele drempels zoals anderstaligheid, culturele verschillen.

 Rol van de kindbegeleider

 • Communiceren, duidelijk toelichten waar de activiteit over gaat.
 • Planning en realisatie van het festival.
 • Uitnodiging en liedjesboek maken.
 • Actief meedoen en activiteiten ondersteunen tijdens het festival.

Rol van het gezin

 • Deelnemen.
 • Indien ze willen, mee helpen met de planning en voorbereiding of met activiteiten tijdens het festival.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Vereiste materialen

 • Het nodige materiaal, afhankelijk van de geplande activiteiten.
 • Voldoende eten en drinken voor de aangeboden menus.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

Voor de ouders:

 • Wat liep er goed?
 • Wat kan er verbeteren en hoe?

Voor het team:

 • Hoe kunnen we ouders meer betrekken in de planning?
 • Welke activiteiten waren een succes voor de kinderen, voor de ouders, voor de school/opvang?
 • Hoeveel gezinnen kwamen naar het festival? Hoe reageerden ze op het aanbod?
 • Gingen gezinnen met elkaar in gesprek?
 • Wat waren drempels?

Partner