ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Knuffel in huis

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders meer bewust maken van de pedagogische aanpak.
Ervaringen delen met ouders over het spelgebeuren van hun kind in de voorziening en daar eigen ervaringen aan toevoegen, verbinden.

Aanzetten tot uitwisseling met de school en zo wederzijdse kennis en vertrouwen vergroten, en een gedeelde opvoedingscultuur uitbouwen.

 Beschrijving van de activiteit

Bepaalde elementen in de context van de voorzieningen worden specifiek ingebouwd door de kindbegeleiders/verantwoordelijken om de communicatie met ouders en hun kinderen te promoten, om het kind actief te laten delen in de activiteiten en routines en om het groepsgevoel te laten ontwikkelen.

Dergelijke elementen laten ook toe om te ‘leren zonder tussenkomst van een leerkracht.’

De knuffel is zo’n element. Dit kan eender welk knuffelfiguur zijn, een karakter uit een boek of een knuffel die gemaakt werd op basis van de input van de kinderen. Het figuurtje spreekt bij wijze van spreken voor de begeleider en vertelt over de activiteiten in de voorziening, kan aangeven welk kind bvb een liedje mag
kiezen, en wordt een dagelijkse compagnon de route in een steeds rijker wordend verhaal van de kinderen bij wie de knuffel verblijft.

Het figuurtje kan zo mee de dagindeling verduidelijken, het krijgt verschillende betekenissen in de
groep en versterkt de band binnen de groep. En dit zowel in de voorziening als thuis. Indien de ouders willen, kunnen ze het figuurtje/ de knuffel meenemen naar huis voor het weekend.

Dan kunnen ze thuis zien en ervaren hoe hun kind daar mee speelt en omgaat en ze kunnen dat gaan documenteren met foto’s en verhalen van wat de knuffel meemaakte tijdens het weekend.

Op maandag komt de knuffel dan terug naar de voorziening en de foto’s en verhalen krijgen een plek in een speciaal album.

Het kind kan daar dan over vertellen tijdens het kringgesprek bvb.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

De knuffel wordt gebruikt in de voorziening als instrument voor de organisatie van activiteiten.

Sta stil bij wat het effect kan zijn bij de kinderen thuis, want zo’n knuffel kan wel ervaren worden als een soort indringer binnen het gezin.

Respecteer ook de gezinnen die dit niet wensen mee te doen en houd dat in het oog bij het kringgesprek (zodat het kind in kwestie zich niet uitgesloten hoeft te voelen).

 Rol van de kindbegeleider

  • Introductie van het figuurtje als organisatie-instrument.
  • Ouders uitnodigen om mee te doen.
  • Een schema bijhouden en zorgen dat iedereen e kans heeft om mee te doen.
  • Het gesprek na het weekend goed begeleiden en kinderen hun ervaringen en verhalen laten delen.

Rol van het gezin

Meedoen en de ervaringen en gebeurtenissen met de knuffel tijdens het weekend documenteren.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

De belangrijkste leefomgevingen van het kind, thuis en de voorziening, worden dichter bij elkaar gebracht d.m.v. een eenvoudig object, dat uitnodigt om verhalen en ervaringen te creëren in beide omgevingen. Dit vergroot de wederzijdse kennis, en bouwt verder aan vertrouwen.

Vereiste materialen

  • Een knuffel, pop, figuurtje.
  • Een album om alles in te verzamelen.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

  • Komt de activiteit tegemoet aan het gestelde doel?
  • Hoe verbeterde de activiteit de betrokkenheid van de ouders?
  • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van het team bevorderd?
  • Hoe heeft de activiteit ingespeeld op de verhoudingen en vertrouwen onder de ouders?

Partner