ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Intergenerationele uitwisseling in de buurt

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Versterken van het sociale weefsel van een buurt of een stad, voor jong en oud. Creëren van een ontmoetingsmogelijkheden tussen jong en oud. Groepen mensen uit dezelfde buurt samen brengen.
Aanbieden van activiteiten die voor jong en oud leuk zijn.

 Beschrijving van de activiteit

Eerst en vooral is het belangrijk dat je de verschillende diensten in de buurt leert kennen. Eenmaal contact gelegd met bv. een tehuis voor ouderen, kan je een plan uitwerken voor de uitwisseling. Om de 2 weken gaan de peuters op bezoek bij ouderen in een rusthuis om samen dingen te doen (vb. turnen, bewegen). De kinderen verzamelen om 9u30. Ze gaan te voet naar het tehuis, eventueel met behulp van een buggy. Voor elke 2 kinderen is een begeleidende volwassene nodig. Ouders kunnen dus zeker uitgenodigd worden om mee te doen. Bij aankomst ontmoeten de kinderen en de ouderen elkaar in een polyvalente ruimte. Zowel de kindbegeleiders als het personeel van het tehuis zijn aanwezig. Eén van hen zorgt voor de begeleiding van de activiteiten. Na een klein uurtje vertrekken de kinderen weer naar de opvang.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Vaak zijn tehuizen voor ouderen erg op zoek naar animatie-mogelijkheden voor de bewoners. Deze activiteit kan dus hierop inspelen en met de kinderen en ouderen samen leuke dingen te doen. Ook de ouderen zouden op bezoek kunnen komen in de kinderopvang. De bewoners tellen vaak de dagen af tot de kinderen terug komen. Bij goed weer kunnen de activiteiten ook in de buitenruimte van het tehuis georganiseerd worden. Deze vorm van uitwisseling kan ook gedaan worden met voorzieningen voor mensen met een beperking.

 Rol van de kindbegeleider

De begeleider speelt hier een actieve rol: samen met de kinderen naar het tehuis wandelen en de activiteiten met peuters en ouderen animeren.

Rol van het gezin

De ouders worden uitgenodigd om mee op stap te gaan met hun kinderen. Hoe meer volwassenen er zijn, hoe meer kinderen kunnen deelnemen.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Kinderen en hun ouders maken kennis met de ruimere omgeving van de opvang. Ook de leefwereld van ouderen, die vaak erg geïsoleerd leven, wordt wat vertrouwder.

Vereiste materialen

Voor de wandeling kan een buggy met meerdere zitplaatsen handig zijn. Bij regenweer heb je natuurlijk regenkledij nodig. Afhankelijk van de geplande activiteiten worden aangepaste materialen meegebracht: hoepels, parachute, gerecycleerde materialen, muziek…

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

Je kan deze activiteit documenteren en zo delen met andere partners in de buurt. Zo kunnen bvb. leerlingen van een school in de buurt de wandeling mee begeleiden.

  • Op welke manier heeft deze activiteit invloed gehad op de betrokkenheid van de ouders?
  • In hoeverre heeft deze activiteit effect gehad op de professionele ontwikkeling van het team?
  • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner