ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Hand in hand

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

 • Partnerschappen met de buurt uitbouwen.
 • Betrokkenheid van kinderen en ouders verhogen bij transitie (naar de school of andere leefgroep).
 • Ontwikkelen van sociale, organisatorische en communicatie vaardigheden bij kinderen.
 • Verhogen van tolerantie en respect voor diversiteit.
 • Sensibilisering rond verkeersveiligheid.

 Beschrijving van de activiteit

Vele ouders hebben vragen bij de overgang naar de (kleuter) school of naar een andere leefgroep. Je kan hierop ingaan door samenwerking met een school te gaan uitbouwen.

Hier komt een praktijk van een Sloveense kleuterschool aan bod, maar je zou dit ook kunnen aanpassen voor andere overgangsmomenten met aangepaste activiteiten.

De kleuterschool ging, op vraag van enkele ouders, meer gaan samenwerken met een lagere school in de buurt. Zo werd er een heel project gepland aan het begin van het schooljaar en ouders werden via email en infoborden op de hoogte gesteld van de activiteiten.

De kleuters waren enthousiast om de oudere kinderen te ontmoeten. Bij de eerste ontmoeting hadden de kinderen van de lagere school vriendschapsbandjes gemaakt voor de kleuters.

Er werd ook een verkeerspark aangelegd en de oudere en jongere kinderen legden per 2, hand in hand, het parcours af. De oudere kinderen gaven hierbij de uitleg aan de kleuters: wat betekenen de verkeersborden, hoe steek je de straat o ver enz…

Daarna ging de hele groep op wandel. Tijdens de tocht leerden de kinderen elkaar beter kennen en gaven de oudere kinderen uitleg aan de kleintjes.
Zo ontstonden ook vriendschappen in de groep. Er werd gezongen, gedanst, gespeeld en de tijd vloog voorbij. De hele activiteit werd goed gedocumenteerd. Dit gaf dan weer de kans aan ouders en kinderen om hier thuis nog verder over te vertellen.Bij terugkomst op school vroegen andere ouders om dit zeker nog eens te doen. Deze activiteit toont mooi aan hoe leren ook leuk en interessant kan zijn als het gebeurt onder de kinderen zelf.

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Een sterke samenwerking is vereist:

 • Goede communicatie en organisatie onder de leerkrachten
 • Gepast en klaargemaakt materiaal
 • Motiveren van de kinderen voor de samenwerking

De zin om samen dingen te doen moet er duidelijk in zitten bij de leerkrachten: willen samenwerken, overleggen en de uitdaging aangaan. Open staan voor de uitwisseling van ervaringen, perspectieven en competenties is van belang hier.

 Rol van de kindbegeleider

 • Kinderen motiveren voor de activiteiten, liedjes voorbereiden en instaan voor de veiligheid en het welbevinden van de kinderen.
 • In team werken met andere leerkrachten.
 • Kinderen voorbereiden voor de activiteit.
 • Zorgen dat al het materiaal er is.
 • Ouders blijven informeren.
 • Inspelen op het aangenaam samenzijn en het ontwikkelen van vriendschappen aanmoedigen.

Rol van het gezin

Niet enkel de aanwezige ouders zijn actief bij deze activiteit. Ook de andere ouders hebben hier een rol.
Ook zij kunnen hun kinderen aanzetten tot contacten leggen. Juiste kledij en schoenen voorzien voor de activiteit.

Na de activiteit kunne ouders samen met de kinderen de foto’s en verslagen bekijken. Zo kunnen ze misschien geprikkeld worden om zelf ook na te denken wat er nog kan opgezet worden van gezamenlijke activiteiten.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Het is uitermate belangrijk dat kinderen op een levendige manier kunnen vertellen aan
hun ouders waar ze mee bezig zijn op school en hoe de ontmoeting
met de andere kinderen verliep.

Ouders vinden dit doorgaans ook belangrijk en houden ervan om foto’s te zien, verhalen te horen hoe hun
kinderen dit alles beleefden, of ze zich goed voelden e.d.m. Dergelijke activiteiten zorgen voor een meer doorleefde samenwerking tussen kinderen, professionals en ouders.

Vereiste materialen

 • Uitnodigingen.
 • Aangapaste en ingerichte ruimte.
 • Materiaal voor de vriendschapsbandjes (of andere activiteiten).
 • Verkeersborden en materiaal voor het verkeerspark.
 • Allerhande spelletjes en liedjes.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

 • Werd het doel behaald?
 • Hoe heeft de activiteit de participatie in de leefomgeving verbeterd?
 • In welke mate heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?
 • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders en met de buurt?

Partner