ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

De markt

 Algemene doelstelling van de activiteit (waarom?)

Ouders en kinderen meer betrekken bij het leven in de school of kinderopvang. Samen leuke dingen organiseren en op een informele manier elkaar beter leren kennen.
Ouder kunnen zo ook zelf activiteiten mee organiseren en verantwoordelijkheid opnemen.
Ouders leren niet enkel de school maar ook elkaar beter kennen en kunnen zo ook sociale steun voor elkaar betekenen.

 Beschrijving van de activiteit

In de voorziening worden op regelmatige tijdstippen dingen klaar gemaakt, samen met de kinderen en de ouders.

Dat kan van alles zijn: koekjes, drankjes, kruidenboeketten, jam, bloemen (die samen met de kinderen geplant waren)…
Zo had men in Slovenië reeds een bio boerderij waar samen met ouders en kinderen voedsel geproduceerd werd.

Professionals en ouders staan samen in voor de opbouw en organisatie van de markt.
Tijdens de markt zijn de ouders aanwezig en verkopen ze de eigen gemaakte producten

 Bedenkingen

(waar moet je op letten?)

Let er op dat de ouders de activiteit echt in handen nemen en de eindbeslissing kunnen nemen. Laat alle kinderen ook actief deelnemen, samen met de ouders en eventueel andere familieleden of vrienden.

 Rol van de kindbegeleider

De medewerkers zijn hier vooral motivator voor de activiteit, gezien de ouders het meeste van de activiteit op zich nemen.

De professional doet ook mee maar is vooral een bindmiddel tussen de ouders, let erop of en hoe ouders met elkaar in contact treden.

 

Rol van het gezin

Door hun engagement gaan de ouders steeds meer in interactie met de school/kinderopvang en wordt de link met de thuissituatie meer versterkt.

 Meerwaarde voor het kind en de ouders

Ouders krijgen de kans om dichterbij de wereld in de school te komen en ook de mensen daar beter te leren kennen. Afhankelijk van de producten die op de markt aangeboden worden, kan dit ook positief inspelen op meer milieubewust worden.

Vereiste materialen

  • Ruimte op school.
  • Tenten.
  • Posters.
  • Foto’s.
  • Versnaperingen en drank.

Reflectievragen over het verbeteren van de dienstverlening

  • Werd het doel behaald?
  • Hoe heeft de activiteit de participatie van ouders verbeterd?
  • Heeft de activiteit de professionele ontwikkeling van medewerkers bevorderd?
  • Op welke manier had deze activiteit een effect op het ontwikkelen van een vertrouwensrelatie met de ouders?

Partner