ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

EQuaP Toolbox

Beste lezer,
Deze toolbox bevat hulpmiddelen ter ondersteuning van de kennis, de discussie en het experimenteren met participatiepraktijken, in het bijzonder van ouders en de lokale gemeenschap, in opvang- en onderwijsvoorzieningen voor jonge kinderen (OOJK). Hij blijft lezen >

Partner