ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Vecāku refleksija par bērna pirmajām nedēļām jaunākajā grupā

 Pasākuma galvenie mērķi

Pasākuma galvenais mērķis ir piedāvāt vecākiem iespēju dalīties ar savām emocijām par sava bērna pirmo nedēļu, ko viņš/viņa ir pavadījusi pirmsskolas izglītības iestādē. Tā vecāki apzinās, ka arī citiem vecākiem ir līdzīgas izjūtas un emocijas, un jūtas atbalstīti un saprasti. Refleksija palīdz uzzināt daudz vairāk par pirmsskolas izglītības iestādi un tās darbību.

 Pasākuma apraksts

Dažas nedēļas pirms plānotās „kafejnīca vecākiem” tiek sagatavoti video fragmenti par katru bērnu grupiņā, lai parādītu ikdienas norises pirmsskolas izglītības iestādē. Vecāki tiek aktīvi aicināti piedalīties „vecāku kafejnīcā”, kas tiek organizēta dienas beigās ap plkst. 17. Izmantojot atslēgas vārdus dažādās valodās, ikviens no vecākiem tiek lūgts izvēlēties vienu no tiem un pastāstīt pārējiem, kādēļ ir izvēlēts tieši šis vārds, lai raksturotu savas izjūtas par bērna pirmajām nedēļām pirmsskolas izglītības iestādē.
Rezultātā notiek aktīva domu apmaiņa vecāku starpā. Pēc šīs diskusijas tiek parādīti video fragmenti par katru bērnu un vecākiem rodas priekšstats par to, kā ir klājies pirmsskolas izglītības iestādē.
„Kafejnīca vecākiem” noslēdzas ar dzērienu un kādu kārumu, kas tiek apēsts kopā ar bērniem.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Pedagoga klātbūtne ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu vecāku izpratni par savas līdzdarbības pozitīvo ietekmi gan uz bērniem, gan pašiem vecākiem. Pasākuma laikā vēlams noorganizēt bērnu pieskatīšanu, lai vecāki justos mierīgi un brīvi dalīties ar savām emocijām. Vecākiem, kas runā tikai svešvalodās, ir svarīgi uzaicināt tulku - kaut vai kādu no vecākiem vai darbiniekiem. Noteikti sagatavojiet video fragmentu par katru bērnu! Šāda veida pasākumu var organizēt visās vecuma grupās no 0 līdz 6 gadiem, kad vien bērns uzsāk gaitas pirmsskolas izglītības iestādē vai pāriet no vienas vecuma grupas uz otru.

 Skolotāja darbība

Pasākuma laikā vienam no pedagogiem vajadzētu darboties kā moderatoram, kas pārrauga visu procesu. Pedagogs iesaistās procesā atsevišķās situācijās, pastāstot par savu pieredzi ar konkrētu bērnu. Šādi tiek nodrošināta iespēja kopīgi iesaistīties bērnu attīstības procesā.

Ģimenes līdzdarbība

Pasākuma laikā vecāki ir galvenās darbojošās personas.
Viņi ir atvērti, izsaka savas izjūtas un dalās savās emocijās ar citiem vecākiem.
Bieži šīs izjūtas ir līdzīgas. Tas liek vecākiem justies saprastiem un atbalstītiem, kā arī uzlabo sadarbību.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Vecāki jūtas vairāk iesaistījušies bērna ikdienas dzīvē, kas tiek pavadīta pirmsskolas izglītības iestādē. Viņi var vērot un labāk izprast bērna dienas gaitu, kas rada drošības un uzticēšanās atmosfēru. Tas, savukārt, pozitīvi ietekmē arī bērna labizjūtu.

Nepieciešamie materiāli

  • Ielūguma vēstule.
  • Atslēgas vārdi dažādās valodās.
  • Video fragmenti par katru bērnu grupā.
  • Bērnu pieskatīšana pasākuma laikā.
  • Dzērieni un uzkodas.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

  • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
  • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
  • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri