ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Vecāki kā skolotāji pirmsskolā

 Pasākuma galvenie mērķi

Aicinājums vecākiem pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem un viņu draugiem pirmsskolas izglītības iestādē, lai labāk iepazītu viens otru.

 • Veicināt aktivitātes, kurās vecāki ir aicināti piedalīties.
 • Ievērot un cienīt vecāku vajadzības un viņu kultūras tradīcijas.
 • Pēc savsarpējas vienošanās, var pielāgot paradumus, lai nodrošinātu nepārtrauktu sadarbību starp skolu un vecākiem.
 • Nodrošināt vecāku iesaistīšanos lēmumu pieņemšanā, kas saistīta ar viņu bērnu attīstību, mācīšanos un labizjūtu.
  Stiprināt un uzlabot audzināšanas metodes, nodrošināt atbalstu un sniegt ieteikumus, kad vecākiem tas ir nepieciešams.
 • Veicināt vecāku un citu ģimenes locekļu iesaisti bērnu izglītošanā.
  Radīt iespēju kopienas locekļiem iesaistīties pirmsskolas izglītības iestādes pasākumos.
 • Akcentēt, ka prakses piemēra mērķis ir veicināt bērnu labizjūtu
  pirmsskolā.

 Pasākuma apraksts

Vecāki tiek aicināti organizēt nelielu pasākumu.
Tā saturs un plānojums ir atkarīgs no tā, ko vecāki vēlas darīt pirmsskolas izglītības iestādē kopā ar bērniem. Tas nav pirmsskolas administrācijas vai skolotāju lēmums.

Vecāki izdomā un izlemj, kādu pasākumu īstenot. Piemēram, vecāki var izstāstīt kādu stāstu, izveidot interaktīvu aktivitāti pie tāfeles, mākslas nodarbību – jebko, ko viņi vēlas piedāvāt bērniem.

Katru dienu pirmsskolas izglītības iestādē ir dažādi pedagogi.

Vecāki var pieteikties veikt savu iecerēto aktivitāti tajā dienā, kad skolā ir tieši viņu bērnu audzinātājs/-a.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)
 • Nepieciešamība nodrošināt brīžus, kuru laikā vecāki var sagatavoties un organizēt pasākumus.
 • Ļaut vecākiem pieņemt galīgo lēmumu aktivitātes organizēšanā.
 • Ļaut visiem bērniem aktīvi piedalīties.
 • Paredzētais laiks pasākumam – pēcpusdiena – var nebūt piemērots visiem vecākiem.

 Skolotāja darbība

 • Motivēt.
 • Līdzdarboties.
 • Nepārtraukti sadarboties ar visiem vecākiem.
 • Veicināt attiecību veidošanos starp ģimenēm.

Ģimenes līdzdarbība

Vecākiem ir iespēja satikt, socializēties un sadarboties ar viņu bērnu draugiem. Nepārtraukta integratīva mijdarbība starp ģimeni un skolu.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

 • Iespēja vecākiem iepazīt vienam otru.
 • Vairāk iespēju vecākiem veidot un vadīt pasākumus savu bērnu pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Vecākiem ir būtiska nozīme pirmsskolas ikdienas dzīvē.

Nepieciešamie materiāli

 • Rakstīta informācija.
 • Telpu pieejamība, piemēram, bibliotēka, video telpa vai pagalms.
 • Grāmatas.
 • Interaktīvā tāfele.
 • Sporta ekipējums.
 • Zīmēšanas un gleznošanas materiāli

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri