ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Tirdziņš

 Pasākuma galvenie mērķi

 • Sekmēt pasākumu organizēšanu, kuros ģimentes tiek aicinātas līdzdarboties.
 • Stiprināt un pilnveidot audzināšanas prakses piemērus, piedāvājot vecākiem izglītojošus pasākumus un atbalstu, kad nepieciešams.
 • Mainīt ikdienas notikumu gaitu, lai stiprinātu saikni starp ģimeni un pirmsskolas izglītības iestādi.
 • Radīt iespējas sabiedrības locekļiem aktīvi iesaistīties pirmsskolas izglītības iestādes piedāvātajos pasākumos.
 • Rosināt ģimenēm vienai otru iepazīt un atbalstīt.
 • Ļaut ģimenēm pašām izlemt par pasākuma organizāciju.

 Pasākuma apraksts

Pedagogi kopā ar bērniem un viņu ģimenes locekļiem pirmsskolas izglītības iestādes telpās cep cepumus, kā arī stāda puķes un garšvielas.

Tiek novākta dārzeņu raža, kas stādīta kopā ar bērniem un viņu vecākiem.
Kopā ar vecākiem tiek sagādātas lietotas rotaļlietas, lelles, drēbes un grāmatas, ko pārdot tirdziņā.

Vecāki bērniem no dažādām vecuma grupām kopā ar pedagogiem un auklītēm iekārto tirdziņa norises vietu.

Pasākuma laikā vecāki ir klātesoši tirdziņā un pārdod dažādus produktus, kas sagatavoti un izaudzēti pavasara mēnešos.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)
 • Pasākuma īstenošanas laikā ir iespējams novērot veidus un stratēģijas ģimeņu
  rīcībai lēmumu pieņemšanas brīžos, kas atklājas arī sagatavošanās posmā
  un organizējot pasākumu.
 • Ļaut visiem bērniem būt aktīviem pasākuma līdzdalībniekiem kopā ar saviem vecākiem un ģimenes locekļiem.

 Skolotāja darbība

 • Motivētāji.
 • Sadarbības partneri visām ģimenēm.
 • Sekmē iespējas veidot pozitīvas attiecības bērnu ģimeņu starpā.
 • Iedrošina komunikāciju vecāku starpā, prasmīgi paliekot malā, ja iejaukšanās nav nepieciešama, bet atbalstot un virzot komunikāciju, kad situācija to prasa.
 • Pedagogi arī rosina sarunas, lai neformālā veidā runātu par audzināšanas jautājumiem.

Ģimenes līdzdarbība

Vecāki ir organizētāji un vadītāji pasākumam. Kopā ar Vecāku padomes locekļiem un pedagogiem viņi izvēlas un nolemj ko, kad, kur pārdot.
Notiek pastāvīga integratīva mijdarbība starp ģimeni un pirmsskolas izglītības iestādi.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Vecākiem tiek piedāvāta iespēja tuvāk iepazīt pirmsskolas izglītības iestādes ikdienas dzīvi un cilvēkus, kas tajā strādā.
Vecākiem ir iespēja arī iepazīt vienam otru.

Nepieciešamie materiāli

 • Telpas, vieta tirdziņam.
 • Teltis.
 • Plakāti.
 • Fotogrāfijas.
 • Ēdieni un dzērieni.
 • Mājdzīvnieki.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri