ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Tikšanās pirms vasaras brīvdienām

 Pasākuma galvenie mērķi

Aktīva vecāku iesaistīšanās bērnudārza dzīvē un sadarbības kvalitātes pilnveide ar pirmsskolas izglītības iestādi.

 • Sekmēt nepiespiestu, neformālu kopā sanākšanu mācību gada noslēgumā.
 • Veicināt kustību aktivitātes dabā.
 • Papildināt vecāku zināšanas un sekmēt integrāciju vecāku vidū.

 Pasākuma apraksts

Parasti pasākums tiek organizēts mācību gada noslēgumā, kad notiek vecāku sapulces. Šogad mēs aicinājām vecākus pašus sagatavot un organizēt mācību gada noslēguma tikšanos. Vispirms tika vaicāts, vai vecāki vispār vēlas piedalīties. Tā kā visi piekrita, tad tika sadalīti pienākumi. Vecāki uzņēmās organizatoriskos pienākumus, savukārt pedagogi rūpējās par dažādu aktivitāšu sagatavošanu bērniem. Vecāki uzņēmās rūpes par ielūgumiem, vietas sagatavošanu, transportu, ēdieniem un dzērieniem.
Paredzētais pasākums notika slavenā kalna Boč pakājē, kas atrodas 20 km attālumā no pirmsskolas izglītības iestādes. Pie Boč kalna vispirms visi klausījās stāstu-leģendu par pūķi, kurš gadsimtim ilgi ir dzīvojis šajā kalnā. Pēc tam visi devās meklēt apslēptos dārgumus, tika atrasti pakāpieni un pats „Boč pūķis”. Noslēgumā bērni mežā atrada īstus „Maiju cilts dārgumus”. Pastaiga ilga apmēram stundu. Šajā laikā vecāki sagatavoja pikniku visiem dalībniekiem. Kopā ar ģimenēm visi baudīja jauko atmosfēru. Bērniem tika ierosināts arī uzzīmēt savus iespaidus uz jau sagatavotām kartītēm un rotaļāties dabā. Pasākums norisinājās siltā, nepiespiestā un piedzīvojumiem pilnā gaisotnē.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)
 • Jāatrod piemērota un saistoša vieta pasākumam dabā.
 • Pajautāt vecākiem, vai viņi piekrīt šāda veida pasākumiem.
 • Aicināt vecākus līdzdarboties atbilstoši savām spējām un iespējām.
 • Izzināt vecāku stiprās puses.

 Skolotāja darbība

 • Atkarībā no izvēlētās vietas īpatnībām, sagatavot aktivitātes bērniem, ievērojot drošības aspektus un iespējas, ko piedāvā vide.
 • Pedagogiem vajadzētu ierasties aptuveni stundu pirms pasākuma, lai meža takās izvietotu simbolus un norādes ar dažādiem uzdevumiem, ko bērniem un viņu vecākiem būs jāatrod un jāatrisina. Jāpārliecinās arī par drošības aspektiem.
 • Sagatavot uzdevumus, piemēram, puzles, koku atpazīšana, kustību uzdevumi, dabas materiālu atrašana, dziesmu dziedāšana; kā arī pastāstīt, kas jāievēro, atrodoties mežos un citās līdzīgās vietās.
 • Atgādināt vecākiem, ka ne visiem būs pieejams savs transports, tādēļ nepieciešams sadarboties arī šajā ziņā.
 • Katram gadījumam paņemt līdzi arī papildus materiālus, piemēram, bumbas, segas, papīru, zīmuļus utt.

Ģimenes līdzdarbība

 • Piekrist līdzdarboties pasākumā.
 • Ikviens gatavs piedalīties atbilstoši savām spējām un iespējām.
 • Vecāki iepazīst viens otru, darbojas kopā, komunicē un palīdz.
 • Pasākumā var piedalīties arī citi ģimenes locekļi, ieskaitot brāļus un māsas.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

 • Kopīga brīvā laika pavadīšana dabā.
 • Veidojas izpratne par pārgājienu kā aktīvas atpūtas veidu.
 • Iepazīst tuvāko apkārtni un iespējas, ko tā piedāvā.
 • Ģimenes iepazīst viena otru un tiek sekmēta nepiespiesta socializācija gan pašu, gan ģimeņu starpā.

Nepieciešamie materiāli

 • Piespraudes un uzdevumi „dārgumu meklēšanas” pārgājienam.
 • Ēdiens un dzērieni.
 • “Paslēptie dārgumi” (pārsteigums bērniem).
 • Stāsts (leģenda par Boč kalna pūķi), kas tiek lasīts pasākuma ievaddaļā pirms pārgājiena.
 • Pirmās palīdzības materiāli.
 • Papīrs (kartītes, uz kurām bērni zīmē savus iespaidus par pārgājienu).
 • Flomāsteri.
 • Bumbas.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai piedalījās visas ģimenes? Ja nē, tad kādēļ?
 • Vai visi bija informēti par pasākumu un vai informācija bija pietiekoša?
 • Kāda bija atgriezeniskā saikne no dalībniekiem – viņu atziņas, viedokļi, iespaidi...?

Partneri