ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Sedziņa visiem

 Pasākuma galvenie mērķi

 • Veidot partnerattiecības ar vecākiem un bērnu aprūpētājiem.
 • Stiprināt ģimenes iesaisti bērnudārza pasākumos.
 • Informēt par pasākumiem un aicināt vecākus līdzdarboties.
 • Radīt iespējas ģimenēm vienai otru iepazīt un atbalstīt.
 • Veidot izpratni par bērniem kā sabiedrības daļu un bērncentrētas pieejas nozīmīgumu.
 • Ar Sedziņas starpniecību tuvināt vecākus, bērnus un veidot piesaisti pirmsskolas izglītības iestādei.

 Pasākuma apraksts

Septembrī, vecāku sapulces laikā, tika prezentēts paredzētais pasākums „Mūsu sedziņa visiem”. Tā izrādījās lieliska ideja, ko pielāgojām no ELMER – iespēja veidot saikni ar vecākiem un grupas bērniem jau no paša gada sākuma. Vecāki labprāt sarunājās gan viens ar otru, gan ar grupas audzinātāju. Šādi sadarbojoties tiek radīta iespēja bērniem un vecākiem veidot emocionālo saikni citādā veidā, nekā bijām pieraduši.
Mēs lūdzām vecākiem dalīties ar idejām par to, kā izveidot sedziņu. Ideju radās ļoti daudz – pašā vidū novietojām ELMER logo (krāsaino zilonīti), bet tam apkārt vecāki zīmēja dažādus zīmējumus un piešuva rotaļlietas, kam ir kāda saistība ar viņu mazuļiem (pirkstu lelles, papīra locījumus, utt).
Šī pasākuma vērtība slēpjas faktā, ka izveidotā sedziņa nepalika tikai grupas telpās, bet bērni to ņēma līdzi uz mājām.
Vecāki veidoja dienasgrāmatu, kurā viņi pierrakstīja, ko bērni ar šo sedziņu mājās ir darījuši.
Pirmdienās pedagogs vienmēr nolasīja citiem bērniem, kas ierakstīts „sedziņas dienasgrāmatā”, vai arī bērns, pie kura sedziņa bija nedēļas nogalē, to izskaidroja un pastāstīja pats.
Katru nedēļas nogali sedziņa palika citā ģimenē, bet nedēļas dienās bērni ar to spēlējās un apmīļoja rotaļājoties grupas telpās.
Lai īstenotu pasākumu, nepieciešams:

 1. Izvirzīt mērķus, ko vēlētos sasniegt ar šo pasākumu, un saplānot organizatoriskos pienākumus (pasākuma gaitas prezentācija, norises laiks, ielūgumu gatavošana, vecāku informēšana, materiālu sagatavošana, vietas izvēle un sagatavošana u.c.).
 2. Gada sākumā sagatavot prezentāciju vecākiem par pasākumu. To prezentē kādā no plānotajām tikšanās reizēm. Lai piedalītos darbnīcā, kuras gaitā tiks gatavota sedziņa, vecākus un ģimeni vajadzētu uzaicināt vismaz nedēļu pirms tam.
 3. Atgādināt vecākiem par darbnīcu un sagatavot nepieciešamos materiālus.
 4. Sagatavot vietu (mūzika, uzkodas,tēja, kafija utt.). Darbnīcu veidot no 16.30 līdz 18.00 (1 līdz 1,5 stunda).
 5. Fotografēt, lūgt vecākiem atgriezenisko saikni par darbnīcas norisi: vai patika? Ko vēlētos turpmāk/ nākošajā reizē? Refleksiju var arī uzrakstīt anonīmi un ievietot kastītē, kas paredzēta ieteikumiem.
 6. Izvērtēt vecāku viedokļus un ieteikumus par kopīgi paveikto. Kā mēs jūtamies pēc darbnīcas īstenošanas?

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Ir vērts padomāt par potenciālajām problēmām. Piemēram, dažiem vecākiem varētu būt grūtības piedalīties šajā pasākumā, ja tas plānots darba laikā, kad vecāki vēl ir darbā. Savukārt citi vecāki ir šķīrušies un nevar vienoties par pienākumu sadali savā starpā attiecībā uz plānoto pasākumu, u.c.
Veicināt pieredzes apmaiņu un emocionālo līdzpārdzīvojumu ģimeņu starpā, lai veidotos saikne/ mijattiecības starp visiem iesaistītajiem dalībniekiem.

 Skolotāja darbība

 • Iedrošināt komunikāciju vecāku starpā.
 • Rosināt neformālas sarunas par dažādiem audzināšanas jautājumiem.
 • Aicināt vecākus līdzdarboties pasākumā.
 • Veidot drošu un draudzīgu vidi darbnīcas norisei.
 • Sadarboties ar vecākiem pasākuma laikā.
 • Integrēt vecāku idejas.

Pedagogs:

 • motivē;
 • ir kolēģis;
 • uztur komunikāciju ar ģimenēm;
 • sekmē partnerattiecību veidošanos ar ģimenēm.

Ģimenes līdzdarbība

Vecāki aktīvi līdzdarbojas pasākumā, ir ieinteresēti un palīdz nodrošināt savu bērnu labsajūtu grupas vidē. Viņiem ir iespēja uzdot jautājumus par savu bērnu. Viņi var atnest materiālus, kas nepieciešami darbnīcai. Bērnudārzā tiek īstenoti dažādi sociāli un radoši pasākumi un darbnīcas, kas paredzēti vecākiem un bērniem, lai palīdzētu viņiem socializēties, labi pavadīt laiku un atpūsties. Ir svarīgi, lai vecākiem būtu iespēja radīt kaut ko visiem kopā un ar saviem bērniem piedalīties pasākumos.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Sadarbības mērķis ir pozitīvu savstarpējo attiecību veidošana un uzticēšanās atmosfēras radīšana. Tā ir arī iespēja vecākiem labāk iepazīt vienam otru.
Vecāki vēlas sadarboties un piedāvāt savas idejas. Arī pedagogi vēlas, lai vecāki uzskata pirmsskolas izglītības iestādi par vietu, kur viņiem ir iespēja iesaistīties pasākumos un savu bērnu ikdienas dzīvē. Mēs visi vēlamies darboties kopīgi, priecāties pasākumu laikā un apgūt jaunas prasmes un zināšanas.
Bērniem tā ir iespēja iepazīt sadarbības nozīmi kopā ar saviem vecākiem. Jāņem vērā, ka bērniem ir tiesības būt unikāliem, un, tikai izveidojot ciešas saiknes ar ģimenes locekļiem, viņi varēs augt un kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem.

Nepieciešamie materiāli

 • Ielūgumi.
 • Atbilstoši sagatavota telpa un vieta.
 • Mīksta kokvilna.
 • Auduma marķieri.
 • Krāsaini auduma gabaliņi.
 • Diegi un adatas.
 • Mīkstās rotaļlietas (pirkstu lelles, u.c.).

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri