ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Roku rokā

 Pasākuma galvenie mērķi

 • Veidot partnerību kopienā.
 • Iesaistīt skolas bērnus pirmsskolas aktivitātēs.
 • Attīstīt bērnu sociālās, organizatoriskās un komunikācijas prasmes.
 • Iesaistīt vecākus pasākumā.
 • Veicināt dažādības akceptēšanu un respektēšanu.
 • Paaugstināt informētību par drošību transportā.

 Pasākuma apraksts

Septembrī, pirmajā tikšanās reizē, daži vecāki izteica piedāvājumu: mēs varētu sadarboties ar sākumskolas bērniem. Manā grupā ir divas meitenes, kuru mamma pieteicās palīdzēt, viņa strādā par skolotāju Slovenska Bistricas skolā.
Sarunājām, ka sadarbosimies visu gadu ar bērniem no sākumskolas 5. klases. Septembra beigās mēs ieplānojām pārgājienu kopā ar sākumskolas bērniem. Vecāki par mūsu aktivitātēm tika informēti ar ziņojuma dēļa un e-pastu palīdzību. Mēs sagatavojām ielūgumus; kad, kur, cik ilgi būs pārgājiens, utt. (ja iespējams, vecāki arī var piedalīties).
Pirmā tikšanās sākās ar pārsteigumu - vecākie skolēni katram pirmsskolniekam iedeva „draudzības rokassprādzi”, kuru viņi paši bija pagatavojuši. Abas puses bija priecīgas.
Nākamajai tikšanās reizei mēs sagatavojām „satiksmes parku” (ieskaitot ceļa zīmes un luksoforus), un pirmsskolas un skolas bērni gāja kopā (pa pāriem) caur šo satiksmes parku un viņi iemācījās, ko nozīmē ceļa zīmes, kad jāgaida, kā pareizi šķērsot ielu, utt. Nākošais pasākums bija pārgājiens. Sākumskolas bērni bija ceļabiedri pirmsskolēniem. Viņi ņēma viņus pie rokas un rūpīgi pamācīja, kā pareizi šķērsot ielu, ka jāiet gar ceļa malu, un, protams, šī pārgājiena laikā sāka veidoties īstas draudzības. Meža pļavā mēs izveidojām lielu apli un kopīgi iemācījāmies spēli, dziedājām dziesmas par draudzību. Kāds no vecākajiem bērniem jautāja, vai varam visi kopā iet arī klasē.
Mēs visi smējāmies, un mums radās arī ideja nākošajai tikšanās reizei. Šis ir vēl viens pierādījums tam, ka mācīšanās var sagādāt vēl lielāku prieku, būt veiksmīga un interesanta, ja bērni to dara savā starpā.
Pēc šī pasākuma noslēguma, mēs izvēlējāmies fotogrāfijas un pierakstījām tām komentārus. Vecāki ar bērniem kopīgi skatījās bildes un turpināja diskutēt
par aktivitātēm arī mājās. Vecāki vienmēr tika uzaicināti. Tie, kam bija laiks, nāca un piedalījās.
Mēs jautājām vecākiem par jaunām idejām nākošajiem pasākumiem: ko viņi vēlētos kopā darīt, kad, utt. Mēs apkopojām idejas un izveidojām nākotnes plānus.

Ir svarīgi:

 • Sadalīt pienākumus un uzdevumus (pasākuma prezentēšana, ielūgumu izgatavošana, informācija vecākiem, materiālu sagatavošana, vietas sakārtošana utt.). Jāuzraksta plāns.
 • Izdalīt ielūgumus bērniem, vecākiem un skolotājiem vienu nedēļu pirms pasākuma.
 • Atgādināt vecākiem par pasākumu dienu pirms tikšanās reizes. Pārbaudīt, vai ir visi nepieciešamie materiāli.
 • Sagatavot vietu, spēļu laukumu (mūzika uzkodas, tēja, kafija), materiālus.
 • Fotografēt, jautāt bērniem un vecākiem viņu viedokli: Ko tu gribētu darīt nākošajā tikšanās reizē?
 • Viedokļu un ieteikumu izvērtēšana.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)
 • Veiksmīgai sadarbībai nepieciešams:
 • Izglītības profesionāļu veiksmīga sadarbība un komunikācija.
 • Gatavas ierīces.
 • Bērnu motivēšana šādai sadarbības formai. Skolotājiem jāvēlas piedalīties, jābūt vēlmei sadarboties, izpratnei, meklējot jaunus izaicinājumus un pieejas.

Visiem jābūt atvērtiem pieredzes un prasmju apmaiņai, lai izbaudītu kopā būšanu un lai tiktu veicināta draudzība starp dažādām paaudzēm.

 Skolotāja darbība

 • Iedrošināt bērnus (rokassprādzes, satiksmes parks), nodrošināt dziesmām pavadījumu un rūpēties par bērnu drošību un labsajūtu.
 • Komandas darbs ar skolotāju (šajā gadījumā viens no grupas bērnu vecākiem).
 • Sagatavot bērnus pasākumam.
 • Sagatavot ierīces.
 • Paziņot pasākuma datumu vecākiem.

Ģimenes līdzdarbība

Ģimenei svarīgi iedrošināt bērnus šādai socializācijas formai un pārbaudīt, ka bērni ir uzvilkuši sporta drēbes un apavus, kas ir atbilstoši plānotajam pasākumam. Pēc pasākuma viņiem vajadzētu satikties ar bērnu, apskatīties bildes un pārrunāt mājās par turpmākajām darbībām.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Mēs esam pārliecināti, ka lielākā pievienotā vērtība bērnam un viņa ģimenei ir bērnu aizrautīgais stāstījums saviem vecākiem par piedzīvoto kopā ar sākumskolas skolēniem. Vecākiem patīk skatīties fotogrāfijas un atrast tajās savu bērnu, jautāt – kā viņš/viņa jutās, ko darīja, un mēs domājam, ka līdz ar šo pasākumu vecāku, bērnu un skolotāju sadarbības kvalitāte tika pilnveidota. Mēs varam kopā ar vecākiem plānot nākošos pasākumus.

Nepieciešamie materiāli

 • Ielūgumi.
 • Pienācīgi sagatavota vieta.
 • Draudzības rokassprādzes (jebkurš materiāls, koka krellītes, krāsaini apļi, salmiņi, sāls mīkla u.c.) vai citi materiāli, kas vajadzīgi, lai radītu mazu dāvaniņu jaunajiem draugiem.
 • Ceļa zīmes un luksofori (satiksmes parkam).
 • Dažādas bērniem domātas spēles.
 • Dziesmas.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri