ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Radošā darbnīca

 Pasākuma galvenie mērķi

 • Radīt apstākļus ģimenei labāk izprast pedagoģisko darbu pirmsskolā un to, kādas iespējas šie darbības veidi piedāvā, lai mācītos un attīstītos.
 • Dot pedagogiem un ģimenēm iespēju iepazīt vienam otru.

 Pasākuma apraksts

Ģimenes tika uzaicinātas uz radošo darbnīcu, kur katra pirmsskolas grupa bija izplānojusi aktivitāti, ko ģimenes var veikt kopā. Viena daļa kopīgi cepa piparkūkas, un trīs citas grupas bija ieplānojušas kaut ko kopīgi ar ģimenēm radīt, piemēram gleznu. Skolotāji izplānoja pasākumu un sagatavoja ielūgumus ģimenēm. Ģimenēm nevajadzēja pieteikties pasākumam. Praktiskā darbošanās notika pēcpusdienā, kad vecāki (jēdziens ‘vecāki’ ietver arī aizbildņus) nāca, lai vestu mājās bērnus no pirmsskolas iestādes.
Tas bija ģimenes lēmums – vai grib piedalīties un cik ilgi grib piedalīties radošajā darbnīcā.

Skolotāji un bērni kopā organizēja pasākumu vienā no telpām. Katrā telpā bija galds ar izmantojamiem materiāliem. Viens no skolotājiem bija atbildīgs par radošās darbnīcas īstenošanu un socializāciju ar ģimeni.
Dienā, kad bija paredzēts pasākums, skolotāji atgādināja vecākiem par radošo darbnīcu, aicinot viņus pievienoties. Dažas ģimenes palika, bet dažas dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties. Darbnīcas laikā skolotājai un ģimenēm bija iespēja pārrunāt dažādas lietas. Skolotāja varēja runāt par pirmsskolas pedagoģisko darbu un par to, ko iespējams sasniegt ar šādu pasākumu palīdzību, ja tās tiek īstenotas kopā ar bērniem. Tā bija arī lieliska iespēja ģimenēm satikties un iepazīt vienai otru.
Šādas radošās darbnīcas var tikt veiktas gan no rīta, gan pēcpusdienā, atkarībā no pirmsskolas izglītības iestādes un ģimeņu iespējām.
Noslēgumā mēs izvērtējām radošās darbnīcas kopā ar ģimenēm.
Uzdodamie jautājumi:

 • Kas izdevās?
 • Kas varētu tikt uzlabots?
 • Kāda veida radošās darbnīcās jūs vēlētos kopīgi piedalīties?

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Ir svarīgi ieinteresēt pedagogus sadarboties ar ģimenēm un līdzdarboties šāda veida pasākumos. Skolotājiem jāprot saskatīt, kādu labumu šīs aktivitātes dod un viņiem jābūt ieinteresētiem sadarboties ar ģimenēm.
Cits jautājums ir radīt vecākos interesi
piedalīties šāda veida pasākumos.
Lai vecākiem radītu vairāk iespēju piedalīties šādās darbnīcās, mēs tās piedāvājam reizi mēnesī: dažreiz no rīta, un dažreiz pēcpusdienā.
Ir vērojama arī valodas barjera, jo dažiem vecākiem ir grūtības komunicēt un saprast valodu.

 Skolotāja darbība

 • Plānot un sagatavot aktivitāti.
 • Izdalīt ģimenēm ielūgumus.
 • Izskaidrot ģimenes locekļiem, kāpēc tiek organizētas šādas radošās darbnīcas.
 • Būt klātesošiem un atbalstošiem pasākuma laikā.
 • Diskutēt ar vecākiem par pirmsskolas izglītības iestādes darbu un mērķiem. Tā ir iespēja vecākiem parādīt, ka mēs attīstām valodu, matemātikas priekšstatus un sasniedzam arī citus mācību programmas mērķus.
 • Aktīvi darboties, lai iedvesmotu ģimenes apmeklēt šāda veida pasākumus.
 • Izvērtēt pasākumu kopā ar ģimenēm.
 • Dokumentēt pasākumu.

Ģimenes līdzdarbība

 • Piedalīšanās.
 • Intereses izrādīšana par sava bērna ikdienu pirmsskolā.
 • Citu ģimeņu iepazīšana pirmsskolas izglītības iestādē.
 • Kad vecāki pieraduši pie šādiem pasākumiem, viņi spēj dot savus ieteikumus radošajām darbnīcām.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

 • Mēs varam socializēties ar ģimenēm un labāk iepazīt viens otru šādā neformālā kontekstā.
 • Vecākiem rodas ieskats pirmsskolas izglītības iestādes darbībā, kā arī zināšanas par to, kā iesaistīties pirmsskolas aktivitātēs un savu bērnu ikdienas dzīvē.

Nepieciešamie materiāli

Piparkūku cepšanai: mīkla, cepumu formiņas, mīklas rullis, krāsns, milti.
Piemērs materiāliem, kas nepieciešami radošai aktivitātei: audekls, dažāda veida gleznošanas krāsas, dažāda lieluma otas, priekšauts.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri