ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Ceļojošā rotaļlieta

 Pasākuma galvenie mērķi

Informēt vecākus par izglītības stratēģijas mērķiem, izmantojot pirmsskolas izglītības iestādēs praktizēto “ceļojošās rotaļlietas” metodi.

Dalīties pieredzē ar vecākiem par bērnu rotaļu paradumiem pirmsskolas izglītības  iestādē un ģimenes vidē, kā arī iespējām tos bagātināt un pilnveidot.

Iedrošināt savstarpējo zināšanu apmaiņu starp vecākiem un pirmsskolas pedagoģisko personālu, lai sekmētu savstarpēju uzticēšanos un veidotu savstarpēji atbalstošu audzināšanas un izglītības kultūru.

 Pasākuma apraksts

Šī ir pedagogu īpaši pielāgota pirmsskolas izglītības metode, kas veicina komunikāciju starp bērniem un pieagušajiem, veicina bērnu līdzdalību ikdienas aktivitātēs, kā arī attīsta indivīda piederību grupai.

Ne mazāk svarīgi ir tas, ka šāda metode veicina patstāvīgu mācīšanos – bez tiešas pieagušo iejaukšanās.

“Ceļojošā rotaļlieta” ir viens no šādiem mācību līdzekļiem.
Piemēram, tā var būt ietērpta kāda grāmatu varoņa kostīmā vai pašu bērnu izdomāta varoņa kostīmā.

Rotaļlieta, kuras balsi atveido pedagogi, kopā ar bērniem var piedalīties dažādās didaktiskajās aktivitātēs pirmsskolas izglītības iestādē.

Tā var tikt izmantota kā “diktors”, kas aicina bērnus piedalīties ikdienas aktivitātēs, kā arī tā var tikt izmantota kā mūzikas nodarbības vadītāja, dodot kādam no bērniem iespēju izvēlēties, kuru dziesmu dziedāt nākošo.

Rotaļlieta var būt arī kā koordinators, kas sadala bērnus grupās dažādām izglītojošām aktivitātēm.

Rotaļlieta kļūst par bērnu ikdienas pavadoni, ar ko kopā mācīties un piedalīties aktivitātēs. Tādā veidā tai var būt organizētāja loma, kas palīdz vadīt dažādas spēles; starpnieka loma bērnu un skolotāju attiecībās; stāstnieka loma, jo rotaļlieta iemieso sevī to jēgu un nozīmi, ko bērni tai piedēvē, tādējādi palīdzot veidot piederības izjūtu un grupas identitāti. Tā sekmē arī komunikāciju. Ceļojošo rotaļlietu ir ieteicams izmantot ne tikai pirmsskolas izglītības iestādē, bet arī mājās kopā ar vecākiem. Pēc šādas metodes ieviešanas mājas vidē un iespējamo ietekmju izvērtēšanas, vecāki tiek aicināti pieteikties “ceļojošās rotaļlietas” ņemšanai līdzi uz mājām. “Ceļojošā rotaļlieta” ģimenē uzturas vienu nedēļas nogali, un bērns pats/-i var brīvi izvēlēties, vai spēlēties ar to. Vecākiem ir ieteicams šo pieredzi dokumentēt, uzņemot fotogrāfijas un īsi aprakstot. Pirmdienas rītā rotaļlieta tiek atnesta atpakaļ uz bērnudārzu. Fotogrāfijas un apraksti vēlāk tiek apkopoti īpaši izveidotā albumā, kas pieejams bērniem, lai būtu iespējams atsaukt atmiņā pārdzīvoto pieredzi. Rīta nodarbības laikā skolotājs lūdz bērnam, kurš rotaļlietu bija paņēmis līdzi uz mājām, pastāstīt, ko viņi kopā ir darījuši.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

“Ceļojošajai rotaļlietai” tiek piedēvēta grupas “organizētāja” loma. Nepieciešams izvērtēt iespējamo ietekmi mājas vidē, īpaši, ja bērns var uztvert rotaļlietu kā “iebrucēju”, kā arī rotaļlietas iespējamo ietekmi māsu/brāļu klātbūtnē. Jāpievērš uzmanība tām situācijām, kad vecāki nevēlas piedalīties šajā pasākumā, īpaši rīta nodarbībās kopā ar pārējiem grupas bērniem.

 Skolotāja darbība

Skolotājiem nepieciešams:

  • izskaidrot rotaļlietas organizētāja lomu;
  • ieteikt vecākiem rotaļlietu ņemt līdzi uz mājām, ja viņi to vēlas un kurā nedēļas nogalē viņi to vēlas;
  • sagatavot arī citus skolotājus, kas varētu atbilstoši organizēt un pielietot šo metodi;
  • iedrošināt bērnu dalīties ar savu pieredzi par kopīgo laiku, kas pavadīts ar rotaļlietu, un klausīties viņa/-as stāstītajā.

Ģimenes līdzdarbība

Ģimenēm ir uzdevums “spēlēt spēli”, raisīt interesi bērnam uzņemt rotaļlietu savās mājās uz nedēļas nogali. Tāpat svarīgi šo pieredzi dokumentēt.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Ar ceļojošās rotaļlietas starpniecību tiek satuvinātas divas bērnam nozīmīgas vides – mājas un pirmsskolas izglītības iestāde, tādējādi palīdzot apkopot stāstus un pieredzes no abiem šiem kontekstiem.
Šī pieredze veicina savstarpējās zināšanas, stiprina attiecības un uzticēšanos.

Nepieciešamie materiāli

Ceļojošā rotaļlieta, piemēram, lelle, un albums, kurā apkopot vecāku atnestās fotogrāfijas.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

  • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
  • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
  • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
  • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri