ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Brokastis kopā ar vecākiem

 Pasākuma galvenie mērķi

 1. Zināšanu bagātināšana un savstarpējas uzticēšanās veidošana vecāku un pedagogu starpā neformālā, mierīgā un nepiespiestā atmosfērā. Vecāki labāk iepazīst bērnudārza vidi un, jo īpaši, personālu, kas tajā strādā, citu bērnu vecākus, notiekošās aktvitātes un citas izglītojošās iespējas, ko piedāvā pirmsskolas izglītības iestāde.
 2. Bērnu vecāku tikšanās un mijdarbības iespēju atbalstīšana un sekmēšana (ne tikai vienas vecuma grupas robežās), lai, no vienas puses, būtu iespēja salīdzināt pieredzes, kas saistītas ar audzināšanu, izglītību un vecāku pienākumu izpratni, un, no otras puses, veidotos un/vai nostiprinātos draudzība vecāku starpā un būtu savstarpējs atbalsts. Tas varētu būt īpaši nozīmīgi situācijās, kad vecākiem jāpārvar izolācija vai arī viņi nav pietiekoši integrējušies sociālajā kontekstā.

 Pasākuma apraksts

Pirms pasākuma mammām un tētiem (arī vecvecākiem, brāļiem un māsām) ir nepieciešams ierosināt domu par iespēju paviesoties pirmsskolas izglītības iestādē un kopā ar bērniem un citiem vecākiem paēst brokastis noteiktā vietā ārpus grupas telpām, kas paredzēta šai tikšanās reizei. Brokastis tiek pagatavotas bērnudārza virtuvē. Pēc tam, kad bērni kopā ar grupas audzinātāju aiziet atpakaļ uz grupas telpām, vecākiem ir iespēja neformālā gaisotnē parunāties gan vienam ar otru, gan arī ar pirmsskolas izglītības iestādes personālu, tai pašā laikā malkojot tasi tējas vai kafijas un nogaršojot ēdienu, ko pagatavojuši virtuves darbinieki. Šis ir veids kā paildzināt bērna ikdienas ierašanās laiku bērnudārzā, kad vecākiem nav jāsteidzas tūlīt prom vismaz šajā konkrētajā rītā. Ierašanās laiks tiek bagātināts ar sarunām un iespējām apgūt jaunas zināšanas. Tā ir nesteidzīga saruna un ikviens var apstāties un izbaudīt šo laiku, kad vien var un vēlas to darīt. Brokastis ar vecākiem var tikt organizētas dažādos veidos:

 • Tās var tikt piedāvātas katrā grupā kopā ar bērniem un abiem audzinātājiem. Šādā veidā tās vecākiem un bērniem rada dažādas interesantas iespējas kopābūšanai, piedāvājot:
  iespēju mammām un tētiem (vai citiem ģimenes locekļiem) novērot sava bērna uzvedību bērnudārza vidē, attiecības ar citiem bērniem un pedagoģisko personālu (kā bērns uzvedas pirmsskolas izglītības iestādē un kāda ir audzinātājas attieksme pret viņu un citiem bērniem);
  iespēju pedagoģiskajam personālam novērot savstarpējo attiecību dinamiku starp vecākiem un bērniem.
 • Brokastis vecākiem var tikt organizētas kopīgi visām vecuma grupām, piemēram, zālē, tādā veidā kļūstot par pasākumu, kas ir atvērts un pieejams visiem vecākiem, kuru bērni ir bērnudārzā dažādās vecuma grupās, lai radītu iespēju pilnvērtīgai socializācijai starp ģimenēm un pirmssskolas izglītības iestādes personālu.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Pasākuma īstenošanai nepieciešama laba sadarbība starp organizatoru komandas locekļiem. No rīta, kad plānots pasākums, vismaz diviem pedagogiem ir jāsagaida bērni (laikā no plkst. 7:30 līdz 9:00). Tikai tā vienai no audzinātājām ir iespēja sagaidīt bērnus, kas ierodas bērnudārzā, bet otrai - veltīt uzmanību vecākiem, kas piedalīsies brokastīs. Ja brokastis tiek organizētas bērniem un vecākiem kopā, tad ir jāpārdomā bērnu klātbūtnes nepieciešamība laikā, kad tiek sagatavota telpa. Īpaša uzmanība jāpievērš informācijas nodrošināšanai - tai būtu jābūt pieejamai jau labu laiku pirms plānotā pasākuma.

 Skolotāja darbība

Pasākuma laikā skolotāji neveido sarunu par kādu konkrētu bērnu. Pedagogi rosina komunikāciju vecāku starpā, netieši atbalstot un iejaucoties, ja nepieciešams, ievirzot sarunu par dažādiem izglītības un audzināšanas jautājumiem neformālā veidā.

Ģimenes līdzdarbība

Vecākiem ir iespēja vērot bērnudārza vidi, materiālus, dokumentāciju, attiecības utt. Viņi var uzdot jautājumus skolotājiem, dalīties pieredzē un izteikt savu viedokli, kā arī iepazīties un sarunāties ar citiem vecākiem un personālu, ieskaitot pavārus, lai pārrunātu ar ēdienu saistītos jautājumus.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Pasākuma laikā vecākiem ir iespēja tuvāk iepazīt pirmsskolas izglītības iestādes ikdienu un cilvēkus, kas tur strādā, kā arī izjust būtisku sava bērna dzīves daļu, kas norisinās bērnudārza vidē, tādējādi pamazām mainot priekšstatus par pirmsskolas izglītības iestādi kā kaut ko formālu un attālinātu.
Šādi pasākumi palīdz radīt pārliecību par bērnudārza iespējām un cilvēkiem, kas tajā strādā, kā arī dod iespēju vecākiem iepazīt vienam otru un uzticēties.
Rezultātā vecākiem veidojas iekšēja miera sajūta, uzticot savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādes personālam, kas, savukārt, pozitīvi ietekmē pašus bērnus.

Nepieciešamie materiāli

Pasākumam nav nepieciešami materiāli, jo tas balstās uz savstarpēju verbālu komunikāciju.
Skolotāji pievērš īpašu uzmanību tām ģimenēm, kurām ir grūtības saprast valodu.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

 • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
 • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
 • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
 • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri