ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

Āra vides iekārtošana

 Pasākuma galvenie mērķi

  1. Iesaistīt vecākus pirmsskolas izglītības iestādes ikdienas
    dzīvē, rosinot izdomāt, plānot un īstenot projektu, kas vērsts uz izmaiņām āra vidē.
  2. Stiprināt sociālo saliedētību tuvākajā apkārtnē.
  3. Izveidot rosinošu āra vidi bērniem un tikšanās vietu vecākiem un tuvākajā apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem.

 Pasākuma apraksts

Visi vecāki tiek informēti par plānoto pasākumu, kas saistīts ar izmaiņu īstenošanu āra vidē. Tiek izveidota darba grupa, kurā ietilpst vecāki un pirmsskolas izglītības iestādes darbinieki. Darba grupa izpēta āra vidi un iespējas to pilnveidot.
Kāda cita pasākuma laikā, piemēram, vasaras piknikā, vecākiem tiek jautāts par ieteikumiem, idejām un prioritātēm āra vides iekārtošanai. Pamatojoties uz iegūtajiem priekšlikumiem, darba grupa izstrādā skices un plānus, kā arī meklē resursus un partnerus.
Tiklīdz dārzs ir izveidots, vecāki var sadalīt pienākumus, lai būtu kas rūpējas par āra vidi: vasarā aplej augus, pabaro mājdzīvniekus, apgriež koku zarus utt.

 Piezīmes

(jautājumi, kas jāņem vērā īstenojot pasākumu)

Vecāku grupa ar dažādām prasmēm, kompetencēm un talantiem piedāvā iespējas un risinājumus, kas tiek īstenoti kopā ar pedagogiem un darbiniekiem.
Atsevišķos gadījumos būs nepieciešams, lai procesu vadītu viens vai divi pirmsskolas izglītības iestādes personāla locekļi.
Nevajag vilcināties ar vecāku iesaistīšanu „īstā” darbā, ar lāpstu rokās un zābakiem kājās!

 Skolotāja darbība

Pedagogi var gan līdzdarboties procesā, gan arī būt tā virzītājspēks.
Pedagogu darbība ir nozīmīga, lai pārraudzītu pasākuma plānošanu un īstenošanu un lai tā misija un vīzija tiktu atspoguļota plānojumā.

Ģimenes līdzdarbība

Atkarībā no situācijas, arī ģimenes var būt kā virzītājspēks.
Ikviens no vecākiem var ieguldīt savas spējas un talantus, kā arī iesaistīties pasākuma plānošanas, īstenošanas un āra vides uzturēšanas fāzē.

 Pievienotā vērtība bērnam un ģimenei

Pirmsskolas izglītības iestādes āra vide var piedāvāt iespējas
rotaļāties, pētīt un atklāt, tikties un veidot partnerattiecības.

Nepieciešamie materiāli

Āra vides plānojums.
Atkarībā no tā, ko ieplānots darīt,
pasākumā, iespējams, vajadzēs iesaistīt
papildus resursus,
kas palīdzētu veikt smagākos darbus.
Palīgus dažādu darbu veikšanai varētu meklēt tuvākajā apkārtnē.

Jautājumi refleksijai un pilnveidei

Partneri var tikt meklēti tuvākajā apkārtnē, piemēram, profesionāli tehniskā skola, kas varētu palīdzēt sagādāt koka un metāla materiālus dārza un pieaugušo tikšanās vietas iekārtošanai un/vai vingrošanas ierīču uzstādīšanai.

  • Vai pasākums sasniedza plānotos mērķus un rezultātus?
  • Kādā veidā pasākums uzlaboja vecāku iesaistīšanos un līdzdalību?
  • Kā pasākums pilnveidoja pedagogu profesionālo kompetenci un komandas darbu?
  • Kā pasākums ietekmēja uz uzticēšanos balstītu attiecību veidošanos ar vecākiem?

Partneri