ENHANCING QUALITY IN ECEC THROUGH PARTICIPATION

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Περιγραφή των περιεχομένων του εργαλείου

Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει μια περιγραφή των βασικών περιεχομένων της Εργαλειοθήκης- και συγκεκριμένα τις Περιοχές Εστίασης και τα φύλλα Συμμετοχής – και κάποιες οδηγίες για το πώς να τα διαβάσετε και να τα ερμηνεύσετε.

Προέλευση, έννοια και χαρακτηριστικά των τεσσάρων Περιοχών Εστίασης
Οι Περιοχές Εστίασης είναι θεματικές και εννοιολογικές περιοχές οι οποίες συνδυαστικά οριοθετούν την έννοια της συμμετοχής. Καθεμιά από τις Περιοχές Εστίασης επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο προσοχής και ενδιαφέροντος σε σχέση με την έννοια της συμμετοχής και ακριβώς για αυτό το λόγο συνδέεται εγγενώς με τις άλλες Περιοχές Εστίασης, έχει συνάφεια με αυτές και σε κάποιες περιπτώσεις αλληλεπικαλύπτεται με κάποια από αυτές.
Οι Περιοχές Εστίασης έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος του EQUAP έχοντας ως στόχο να παρουσιάσουν κατά το καλύτερο δυνατό το πραγματικό φαινόμενο της συμμετοχής στις υπηρεσίες για την αγωγή και φροντίδα των μικρών παιδιών.
Η συγκεκριμένη οριοθέτηση μιας τέτοιας έννοιας στις τέσσερεις περιοχές εστίασης δεν είναι έγκυρη προφανώς με απόλυτους όρους ούτε έχει διηνεκή διάρκεια. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το πρόγραμμα του EQUAP έχει σχεδιαστεί με βάση αυτή τη συγκεκριμένη οριοθέτηση της συμμετοχής και, συγκεκριμένα, είναι το σύνολο των τεσσάρων Περιοχών Εστίασης που καθοδήγησαν την εργασία (πρώτα παρατήρηση, έπειτα πειραματισμό) των παιδαγωγών και δασκάλων σε όλη τη διαδικασία της παρακολούθησης εν ώρα εργασίας, η οποία περιγράφεται στην εισαγωγή της Εργαλειοθήκης.
Η σύνθεση της έννοιας της συμμετοχής σε τέσσερις Περιοχές Εστίασης προσδιορίστηκε, οριοθετήθηκε, διαπραγματεύθηκε και μοιράστηκε μεταξύ των μελών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τα οποία και συνέταξαν την Εργαλειοθήκη καλών πρακτικών , η οποία παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα:

Η έννοα της συμμετοχής έχει διαιρεθεί σε δύο περιοχές:

  1. συμμετοχή οικογενειών (δραστηριότητες των υπηρεσιών εκπαίδευσης),
  2. συμμετοχή κοινοτήτων (δραστηριότητες των υπηρεσιών εκπαίδευσης).

Η έννοια της γονεϊκής συμμετοχής με τη σειρά της προσδιορίστηκε/διαιρέθηκε σε τρεις Περιοχές Εστίασης των οποίων το νόημα εκφράζεται στον τίτλο και τον υπότιτλο:

  • Μαθαίνοντας την οικογένεια – Γνωρίζοντας και εκτιμώντας τις οικογένειες και τις κοινότητες
  • Επικοινωνώντας με την οικογένεια – Ευαίσθητη, γεμάτη σεβασμό και αμοιβαία επικοινωνία με την οικογένεια
  • Αποφασίζοντας και δρώντας μαζί με την οικογένεια – Συνεργασία και καταμερισμός αρμοδιοτήτων στη λήψη αποφάσεων.

Η έννοια που αφορά στη συμμετοχή της κοινότητας προσδιορίστηκε/διαιρέθηκε σε δύο Περιοχές Εστίασης:

  • Μαθαίνοντας την οικογένεια – Γνωρίζοντας και εκτιμώντας τις οικογένειες και τις κοινότητες
  • Συνεργατικότητα και συνεργασία με την κοινότητα – Μοιράζοντας τις ευθύνες για την εκπαίδευση με την κοινότητα..

Περιοχή εστίασης 1 – H γνώση είναι έννοια κοινή τόσο στην οικογενειακή συμμετοχή όσο και στη συμμετοχή των κοινοτήτων. Κάθε περιοχή εστίασης, με τη σειρά της, διαρθρώθηκε σε μια σειρά από Δείκτες.

Αυτοί οι δείκτες έχουν σχεδιαστεί ως συγκεκριμένες δραστηριότητες που διεξάγονται από τις ομάδες εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι οι δείκτες θεωρήθηκαν λειτουργικό παράδειγμα της έννοιας που δίνει το όνομα σε κάθε Περιοχή Εστίασης. Η έννοια αυτή εκφράζεται από τον τίτλο και τους υπότιτλους. Επιπλέον, περιγράφεται με συντομία κάθε περιοχή εστίασης και επίσης παρατίθεται βιβλιογραφία σχετική με το θέμα, η οποία είναι συνθετική και ουσιαστική. Τέλος, για καθεμία από τις τέσσερεις Περιοχές Εστίασης παρατίθεται παραδείγματα πρακτικών σχετικά με τη συμμετοχή – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του EQUAP. Αυτά τα παραδείγματα παρατίθεται σε πίνακες, όπου «πηγή» σημαίνει ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι γνωστή σε αυτό το μέρος, την έχουν παρατηρήσει εκεί και ακολούθως εφαρμόστηκε ή προσαρμόστηκε σε ένα άλλο μέρος. .

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το φύλλο για κάθε Πρακτική διαιρείται σε τρία μέρη:

  1. Το εξώφυλλο στο οποίο παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της πρακτικής: περιλαμβάνει την πηγή (την υπηρεσία στην οποία παρατηρήθηκε αρχικά η πρακτική και την υπηρεσία στην οποία εφαρμόστηκε στην συνέχεια), την περιοχή εστίασης, τον εκτιμώμενο χρόνο εφαρμογής, την/τις κύρια/ες ομάδα/ες στόχο/ους.
  2. Μια περιγραφή της πρακτικής: η περιγραφή περιλαμβάνει ένα διάγραμμα για να περιγράψει τη διαδικασία των φάσεων υλοποίησης· ένα κείμενο που απαριθμεί επτά βασικές πτυχές της πρακτικής.
  3. Αναπτυξιακό δυναμικό (τελευταία σελίδα): δύο ομάδες ερωτήσεων που έχουν ως στόχο να προάγουν, ανάμεσα στο προσωπικό των υπηρεσιών για την εκπαίδευση και αγωγή στην προσχολική ηλικία, τον αναστοχασμό ως προς τον τρόπο που μπορούν να βελτιωθούν η υπηρεσία και η πρακτική..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Συνεργάτες